Author Archives: Małgorzata Wasiak

Wrocław – 6 maja – Racjonalna ignorancja i jej konsekwecje – Karol Zdybel

Zapraszamy na spotkanie Studenckie Koło Naukowe „Prawo, Społeczeństwo, Kultura” przy współorganizacji z KASE Wrocław oraz Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis”. Spotkanie odbędzie się w piątek, 6 maja o godz. 18:00 w sali 201 w budynku C (wejście od strony ul. Więziennej)

Tematem referatu będzie racjonalna ignorancja. Pod tym pojęciem rozumiemy – za Anthonym Downsem, jego twórcą – rezygnację ze zdobywania kosztownej wiedzy na temat spraw, o których nie możemy efektywnie decydować. czytaj dalej >>>

Wrocław – spotkanie 19 marca – Ayn Rand i filozofia obiektywizmu

Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis” oraz KASE Wrocław serdecznie zapraszają na prelekcję Mateusza Błaszczyka pt. „Ayn Rand i filozofia obiektywizmu”.

Spotkanie odbędzie się 19 marca 2015 r. (czwartek) o 18:00 w sali 11 budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ul. Komandorska 118/120) i ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Po prelekcji przewidywany jest czas na zadawanie pytań i dyskusję.

O czym usłyszą uczestnicy spotkania?

Na początku prelegent przedstawi pokrótce życiorys Ayn Rand, a zwłaszcza wydarzenia z młodości, które najbardziej wpłynęły na ukształtowanie się jej poglądów. Następnie referent przejdzie do zarysowania fundamentów filozofii obiektywizmu − pokaże, co pisarka zapożyczyła od innych myślicieli, a co jest jej autorskim wkładem. W dalszej kolejności zostaną omówione kontrowersje wokół stosunku Ayn Rand do prakseologii i jej sporu z Ludwigiem von Misesem oraz najważniejsze różnice pomiędzy obiektywizmem a libertarianizmem. Na końcu wykładu prelegent przedstawi elementy obiektywizmu, które przeniknęły do popkultury, oraz odpowie na pytanie: czy warto skorzystać z myśli Rand, nawet jeśli nie jest się obiektywistą, a jeśli tak − to do czego szczególnie warto sięgnąć? czytaj dalej >>>

Wrocław – 02.12.2014 – Inflacja prawa

Koło Naukowe Myśli Wolnościowej Praxis zaprasza na kolejne spotkanie otwarte w ramach Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii. Widzimy się 2 grudnia (wtorek) o godz. 18:00 w sali 212 bud. A Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ul. Komandorska 118/120).

W czasie prelekcji, będącej wstępem do dyskusji, dowiemy się jak ilość prawa obowiązującego obecnie w Polsce ma się do systemów prawnych innych krajów, a także jak pod tym względem wypadamy w porównaniu z innymi epokami historycznymi. Które przepisy są szczególnie skomplikowane, często zmieniane i szkodliwe? Jaki wpływ na gospodarkę i życie zwykłych ludzi ma inflacja prawa? Ile kosztuje nas nadmiar przepisów? czytaj dalej >>>

Wrocław – 25.11.2014 – Oskar Lange kontra szkoła austriacka. (Mateusz Machaj)

Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis” zaprasza na kolejne spotkanie otwarte w ramach Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii we Wrocławiu, które odbędzie się
25 listopada 2014 r. (wtorek) o 18:00 w sali 212 bud. A Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 118/120.

Tematem spotkania będzie myśl ekonomiczna Oskara Langego i jej krytyka ze strony szkoły austriackiej. Oskar Lange to jeden z najbardziej znanych polskich ekonomistów, były patron Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którego popiersie dalej stoi na kampusie uczelni. W historii myśli ekonomicznej Lange zasłynął udziałem w tzw. debacie kalkulacyjnej, która toczyła się wobec możliwości prowadzenia rachunku ekonomicznego w socjalizmie. Intelektualnymi przeciwnikami Langego byli właśnie przedstawiciele szkoły austriackiej. czytaj dalej >>>

Wrocław, 24 kwietnia – J. B. Wiśniewski: Pięć sposobów skutecznego działania na rzecz wolności

24 kwietnia 2014 roku (czwartek) o godz. 18:00 w sali 101 budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 118/120 odbędzie się kolejne spotkanie Koła Naukowego Myśli Wolnościowej „Praxis” oraz KASE Wrocław.

Tematem spotkania będzie „Pięć sposobów skutecznego działania na rzecz wolności”. Prelekcję, będącą wstępem do dyskusji, wygłosi Jakub Bożydar Wiśniewski.

Wolność to wartość, którą cenią niemal wszyscy. Każdy pragnie możliwości decydowania o sobie. Naszą walkę o wolność możemy toczyć na wielu polach – w polityce, działalności społecznej, a także w zwykłych rozmowach i relacjach międzyludzkich. Co robić, aby skutecznie działać na rzecz poszerzania zakresu wolności? Na spotkaniu omówione zostanie pięć punktów planu dla przyjaciół wolności – niektóre z nich zdążyły już zresztą wzbudzić sporo kontrowersji. czytaj dalej >>>

Wrocław, 1.04 – Deregulacja zawodów: przebieg, skutki, prognozy

1 kwietnia 2014 roku (wtorek) o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie otwarte Koła Naukowego Myśli Wolnościowej „Praxis” oraz KASE Wrocław. Miejscem spotkania będzie sala 307 w budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ul. Komandorska 118/120). Prelekcję na temat „Deregulacja zawodów- przebieg, skutki, prognozy” wygłosi Grzegorz Kryg. Po prezentacji przewidziany jest czas na dyskusję i pytania.

Tematem spotkania będzie realizowany przez rząd proces deregulacji dostępu do zawodów. Już od kilku lat w mediach pojawia się temat zmniejszania biurokratycznych barier wejścia do wielu zawodów – między innymi ekonomicznych i prawniczych, ale również tych mniej medialnych. czytaj dalej >>>

Wrocław, 19 marca – Machaj: Czy banki centralne muszą istnieć?

19 marca 2014 roku (środa) o 18:00 w sali 307 budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odbędzie się spotkanie otwarte Koła Naukowego Myśli Wolnościowej „Praxis” oraz KASE Wrocław. Wykład pt. „Czy banki centralne muszą istnieć?” wygłosi dr Mateusz Machaj.

Banki centralne są kluczowym elementem dzisiejszego światowego systemu finansowego. Ich rola uzasadniana jest przez większość teoretyków finansów i ekonomii. Mają one stać na straży stabilności pieniądza, a instrumenty którymi dysponują wpływają na wysokość stóp procentowych i koniunkturę w gospodarce. Są jednak ekonomiści, którzy wskazują na negatywne skutki istnienia „pożyczkodawców ostatniej instancji”. Czy stopy procentowe mogą być ustalane przez rynek? Jaki wpływ mają banki centralne na powstawanie kryzysów gospodarczych? W jaki sposób mogłoby się odbyć zlikwidowanie banków centralnych? Na te i inne pytania poznamy odpowiedzi podczas spotkania. czytaj dalej >>>