KASE Bielsko-Biała

O Klubie

Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Bielsku-Białej to właśnie my. Niesiemy kaganek oświaty w dziedzinach związanych z ekonomią mieszkańcom Podbeskidzia. Szlifujemy umiejętności analizy zjawisk społecznych i argumentacji. Sposobimy się do merytorycznych i ciekawych wystąpień przed publicznością i mediami. Rozbudzamy i pielęgnujemy ukierunkowane zainteresowania u młodzieży i nie tylko. Stawiamy na oddolne samokształcenie, a nieraz zapraszamy z gościnnymi wykładami ekspertów od zagadnień. Organizujemy pogadanki, dyskusje, spotkania integracyjne środowiska oraz sieciowanie (networking). Aktywnie włączamy się we współpracę z innymi organizacjami, grupami i placówkami, z którymi nam po drodze. Czytelnik zechce rozważyć przystąpienie do nas, a na początek przynajmniej wizytę na kolejnym naszym otwartym spotkaniu – serdecznie zapraszamy!

Spotkania

Większość spotkań naszego Klubu składa się z referatu, po którym następuje dyskusja (a czasem się on przeradza w nią spontanicznie). Referuje bądź ktoś spośród naszych członków, bądź zaproszony prelegent, który może być postacią bardziej lub mniej znaną, natomiast z założenia dogłębnie znany, przemyślany i przygotowany do przedstawienia jest przez niego temat. Inne często spotykane w KASE Bielsko-Biała formy to dyskusja w oparciu o treści, z którymi uczestnicy się zapoznają wcześniej (czy to przez podane do przeczytania w domu teksty, czy np. wspólne oglądnięcie filmu dokumentalnego), oraz wydarzenie integracyjne. Do standardowej, wspomaganej lubianymi wedle indywidualnych gustów napojami, integracji, oraz kontynuacji kształcących rozmów, dochodzi zresztą zwykle też po innych spotkaniach – nazywa się to afterparty. Nie stronimy też od poruszania z perspektywy ekonomicznej i wolnościowej wydarzeń bieżących.

Obecnie spotykamy się zwykle w wydzielonych salach zaprzyjaźnionych lokali gastronomicznych, a czasem w lokalach innych organizacji, dysponujących takowymi. Zapowiedzi terminów i tematów spotkań, z nazwiskami prelegentów i innymi szczegółami, można znaleźć tutaj, na Austiracy.pl, a także pod poniższymi linkami. Spotkania zarówno „poważne”, jak i „niepoważne”, są otwarte, bezpłatne i publicznie ogłaszane z wyprzedzeniem – mile widziani są wszyscy chętni, niezależnie od stopnia znajomości zagadnień ekonomicznych.

Rys historyczny

Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Bielsku-Białej powstał 11 sierpnia 2012, założyli go Krzysztof Maczyński vel ByteEater i Michał Sasak, którzy zostali, odpowiednio, szefem i wiceszefem Klubu. Z ósemki obecnej na spotkaniu założycielskim 7 osób zdecydowało się wstąpić, wliczając założycieli. Nawiązano też partnerskie stosunki z inną lokalną organizacją wolnościową – KontestKlubem Bielsko-Bialskim (afiliowanym przy Kontestacji), z którym KASE chętnie podejmuje wspólne inicjatywy. Liczebność KASE Bielsko-Biała szybko dosięgła 12 członków. Od 13 stycznia 2013 klubowi szefował Michał Sasak, dobierając sobie za zastępcę Daniela Klimka. W maju tegoż roku szef podjął decyzję o zawieszeniu działalności KASE.

Obecnie Klub działa nieprzerwanie od reaktywacji 1 listopada 2015, ponownie pod przewodem Krzysztofa Maczyńskiego. Tematyka spotkań jest bardziej różnorodna, obrzeża rozciągają się od Bitcoina przez rynek płatnych zabójców, eksperyment Calhouna na szczurach, po opłacalność wiary w Boga.

Od 8 lipca 2016 – początku istnienia szeroko zakreślonej lokalnej konstelacji inicjatyw opartych o wartości dobrowolności i oddolności w działaniu, pod nazwą Miasto Podziemne – jego składową jest KASE Bielsko-Biała. Wspólnie jako otwarty na konstruktywną różnorodność, całkowicie nieformalny związek ludzi i środowisk, którym się chce zdziałać coś więcej od przeciętnych, dbając o integrację ludzi, networking grup i synergię możliwości, zamierzamy ożywiać, „przejąć” i oddać mieszkańcom najpierw miasto i region, a docelowo stać się globalnie rozpoznawalnym wzorem do naśladowania.

Kontakt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *