KASE w mediach

Tomaszów Lubelski Spotkanie 29 Października

KLUB AUSTRIACKIEJ SZKOŁY EKONOMII TOMASZÓW LUBELSKI – zaprasza na pierwsze spotkanie w tym roku akademickim. Spotkanie odbędzie się w restauracji „ Tabasco” ul. Lwowska 30 o godz. 18.00

Tematem przewodnim będzie „ Wprowadzenie do AUSTRIACKIEJ SZKOŁY EKONOMII.”

                                                                                                              Serdecznie Zapraszamy images

Program konferencja naukowej „Wolny rynek. Gospodarka, prawo, społeczeństwo.”

Przedstawiamy plan wystąpień naukowych organizowanej na UMCS przez lubelski KASE konferencji naukowej, odbywającej się w dniach 18-20 kwietnia.

18 – 19 kwietnia – panel ekonomiczny

Miejsce: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Pierwszy dzień panelu: 

9.00 –  Otwarcie konferencji.
9.30 –  mgr Michał Gamrot (Uniwersytet Łódzki): Wpływ ekspansji monetarnej na poziom inflacji w prognozach przedstawicieli Austriackiej Szkoły Ekonomii. Próba  oceny.
10.00 – dr Teresa Kondrakiewicz (UMCS): Skutki interwencjonizmu na rynku cukru w Unii Europejskiej.
10.30–  Przerwa na kawę. czytaj dalej >>>

Debata na temat ekonomii trynitarnej

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z debaty na temat ekonomii trynitarnej, jaka miała miejsce na początku stycznia 2013 roku w Gliwicach. Wśród dyskutantów znalazł się członek KASE Kraków, Marcin Chmielowski.

http://vimeo.com/57224368 – (cz 1) Kędzierski

http://vimeo.com/57232437 – (cz 2) Teluk

http://vimeo.com/57238862 – (cz 3) Chmielowski

http://vimeo.com/57240409 – (cz 4) odpowiedź Kędzierskiego

To nie kryzys, to rezultat!

Te słowa Stefana Kisielewskiego były tytułowym przesłaniem Toruńskiego Forum Ekonomicznego. Jako cel spotkania wyznaczono podsumowanie przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego w Polsce oraz na świecie.

Swoje diagnozy wobec dzisiejszej, niekorzystnej sytuacji ekonomicznej wygłosili prof. Witold Kwaśnicki z Instytutu Misesa, dr hab. Robert Ciborowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Białymstoku, dr Adam Balcerzak z PTE Toruń oraz dr hab. Robert Gwiazdowski z Centrum im. Adama Smitha, z którym nawiązano łączność telefoniczną. czytaj dalej >>>

Polemika Łukasza Nierody na portalu Obserwatorfinansowy.pl

W setną rocznicę urodzin Miltona Friedmana Obserwatorfinansowy.pl opublikował szereg artykułów poświęconych temu ekonomiście. Na portalu można zapoznać się również z polemiką jednego z członków Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Wałczu, Łukasza Nierody:

Wszyscy mamy tendencję do idealizowania postaci, które w znaczący sposób wpłynęły na nasz światopogląd i z których ideami się utożsamiamy. Z okazji setnej rocznicy urodzin noblisty Miltona Friedmana pojawiło się sporo tekstów przypominających jego dorobek naukowo-publicystyczny. Bardzo często jednak gruntowne odkrycia dokonywane są za sprawą lub dzięki inspiracji innych, co sprawia, że przypominając zasługi tylko jednego, pozostali spychani są niejako na „boczny tor”, choć ich wkład jest równie cenny.

Próbę rozprawienia się z takim podejściem podjęła Katarzyna Kozłowska w artykule Jeśli wspominamy Friedmana, nie zapomnijmy o Hayeku. Autorka słusznie zauważa, że na działalność Friedmana miały wpływ osoby takie jak Anna Schwartz i Fryderyk von Hayek, który – używając jej słów – „przeciwstawia się wszelkim formom mieszania się państwa do wolnego rynku”. Jest to jednak co najmniej uproszczenie. czytaj dalej >>>

KASE wśród Stypendystów Fundacji im. Lesława A. Pagi

10 maja 2012 o godz. 18:00, w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Lesława A. Pagi oraz Stypendium im. Lesława A. Pagi. Wśród stypendystów znalazły się również Kluby Austriackiej Szkoły Ekonomii działające pod patronatem Instytutu Misesa.

fot. Fundacja im. Lesława A. Pagi

Gala rozpoczęła się od wykładu na temat innowacji wygłoszonego przez wicepremiera Waldemara Pawlaka, następnie o Fundacji mówiła Ewa Paga, wdowa po zmarłym w 2003 roku ekonomiście. czytaj dalej >>>

Artykuł o KASE

Na łamach portalu polacy-online.pl ukazał się artykuł Jakuba Wozińskiego poświęcony sieci Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii. Zapraszamy do lektury!

Powracające nieustannie niczym fala przypływu kryzysy gospodarcze sprawiają, że coraz więcej osób zaczyna sobie zadawać pytanie o prawdziwą ich przyczynę. Podawane najczęściej wyjaśnienia są jednak niewystarczające i mylne, dlatego coraz więcej osób sięga po austriacką szkołę ekonomii, odnajdując w niej niezwykle zasobne źródło inspiracji. czytaj dalej >>>

Wrocław: wywiad z Maciejem Kubicą

W 41. numerze „Słowa Wrocławian” na stronie 36. opublikowany został wywiad z prezesem Koła Ogólnej Teorii Ekonomii im. Ludwiga von Misesa na Uniwersytecie Wrocławskim, działaczem wrocławskiego Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii. Wywiad przeprowadził Adam T. Witczak.

Czy zechciałbyś przybliżyć nam historię Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii, a w szczególności oddziału wrocławskiego?

KASE Wrocław to klub o najdłuższej historii w Polsce. Protoplastą całej sieci KASE było Koło Ogólnej Teorii Ekonomii im. Ludwiga von Misesa przy Uniwersytecie Wrocławskim (w skrócie – Koło Misesa), założone w 2003 roku przez niezwykle charyzmatycznego Mateusza Machaja. W latach 2008-2010 działały we Wrocławiu dwa Kluby – jeden na Uniwersytecie Wrocławskim, drugi na Uniwersytecie Ekonomicznym, a później na Politechnice Wrocławskiej. Obecnie Kluby połączyły się i spotkania odbywają się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy współpracy z Kołem Misesa. czytaj dalej >>>