KASE Warszawa

Warszawa 23.01.18 – Reaktywacja! – Czy w Polsce łatwo zdobyć pozwolenie na broń palną? Fakty i mity

Z radością informujemy, że Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Warszawie wznawia swoją aktywność!

Pierwsze spotkanie: temat spoza wąskiego zakresu zagadnień ekonomicznych, ale jakże gorąco dyskutowany ostatnio w Polsce i całej Europie.
Czy w Polsce łatwo otrzymać pozwolenie na posiadanie i użytkowanie broni palnej? Jakie trudności można napotkać, jeśli będzie chciało się przebyć całą drogę – aż do udania się do sklepu, zakupienia glocka i tego, co dalej?
O tym i o wielu innych aspektach związanych z bronią palną (i z przepisami!) w Polsce opowie Paweł Jurewicz, teoretyk i praktyk w tej dziedzinie, od wielu lat zaangażowany w działalność Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii. czytaj dalej >>>

Warszawa – 02.03.2016 – Semper Liberum! Zawsze wolny.

12741938_925118304250048_724295961453231285_n

KASE Warszawa wraz ze Stowarzyszeniem KoLiber, Stowarzyszeniem Libertariańskim i DSA Investment organizuje szkolenie z zakresu inteligencji finansowej. Będzie ono okazją do poznania od praktycznej strony rynku, który większości z nas znany jest z prac Misesa, Rothbarda, czy Hayeka. Poprowadzi je wieloletni praktyk obecny na rynku finansowym od 6 lat – pan Grzegorz Górak – Dyrektor Generalny DSA Investment, Pełnomocnik Zarządu ds Projektów HR.
W ramach prelekcji zostaną poruszone tematy:
– budowania wolności finansowej,
– inteligencji finansowej,
– psychologii pieniądza,
– zrównoważenia kredytu i zabezpieczenia przyszłości finansowej
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy. Niebawem uruchomiona zostanie platforma zgłoszeniowa.
czytaj dalej >>>

Warszawa – 19.02.2016 – Wprowadzenie do teorii wyboru publicznego – referat Karola Zdybla

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w semestrze letnim spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Warszawie organizowane w siedzibie stołecznego oddziału Stowarzyszenia KoLiber w piątek 19.02.2016 przy ul. Zgoda 4/6 o godzinie 18:00.

Link do wydarzenia na facebooku

Referat wygłosi Karol Zdybel – autor artykułów naukowych, były koordynator KASE w Warszawie; studiował na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Ruhry w Bochum; przygotowuje pracę magisterską o ekonomicznej analizie polityki; zawodowo związany z branżą doradczą. czytaj dalej >>>

15.04.2015 Spotkanie KASE Warszawa

Serdecznie zapraszamy na drugie w semestrze letnim spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Warszawie organizowane w stołecznej siedzibie Stowarzyszenia KoLiber przy ulicy Zgoda 4 lok.6 we środę, 15 kwietnia o godzinie 19.


Referat pt. „Krytyka prawa antymonopolowego w ujęciu Murraya N. Rothbarda” wygłosi członek KASE Warszawa Maciej Kosicki.

Przedmiotem referatu będzie analiza kluczowych elementów współczesnych regulacji antymonopolowych (antytrustowych) na podstawie krytyki zaproponowanej przez amerykańskiego ekonomistę austriackiego, Murray’a N. Rothbarda. czytaj dalej >>>

25.03.2015 Spotkanie KASE Warszawa. Neoliberalizm – fakty i mity

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w semestrze letnim spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Warszawie organizowane w siedzibie stołecznego oddziału Stowarzyszenia KoLiber przy ul. Zgoda 4/6 o godzinie 19.


Referat pt. „Neoliberalizm – fakty i mity” wygłosi koordynator KASE Warszawa Igor Czechowski. Przedstawiony zostanie zarys ewolucji idei liberalnych od jej początków z przełomu XVII i XVIII wieku po czasy współczesne. Następnie referent postara się odpowiedzieć na pytanie czy i gdzie w gąszczu liberalizmów znajduje się neoliberalizm, skąd pochodzi ten temin i dlaczego jest on przedstawiany w złym świetle, a słowo „neoliberał” jest de facto obelgą.
czytaj dalej >>>

KASE Warszawa 15.01.2015 „Ayn Rand i filozofia obiektywizmu”

ayn_rand

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w 2015 roku spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Warszawie organizowane we współpracy z warszawskim oddziałem Stowarzyszenie KoLiber, które odbędzie się w stołecznej siedzibie stowarzyszenia, przy ul. Zgoda 4/6 o godz 19.

Referat pt. „Ayn Rand i filozofia obiektywizmu” wygłosi członek KASE Warszawa i stowarzyszenia KoLiber Mateusz Błaszczyk. Referent przedstawi pokrótce życiorys Ayn Rand i zarys najważniejszych zagadnień w jej filozofii, a następnie pokaże elementy wspólne i różnice między obiektywizmem a innymi nurtami myśli wolnościowej – zwłaszcza libertarianizmem – oraz spory między tą filozof a przedstawicielami szkoły austriackiej dotyczące właściwej metodologii w ekonomii i zasad prakseologii. Na koniec wystąpienia zostaną przedstawione przykłady koncepcji Rand, z których warto korzystać przy propagowaniu idei wolnościowych, także jeśli nie jest się obiektywistą. czytaj dalej >>>

Warszawa – 26.11.2014 – Teoria pieniądza i jego rola w gospodarce

Serdecznie zapraszamy na drugie w tym roku akademickim spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Warszawie organizowane we współpracy z warszawskim oddziałem Stowarzyszenie KoLiber w jego siedzibie przy ul. Zgoda 4/6, 26 listopada w środę o godzinie 19.

Referat pt. „Teoria pieniądza i jego rola w gospodarce” wygłosi koordynator KASE Warszawa, Igor Czechowski. Tematyka spotkania będzie obejmować proces wyłaniania się pieniądza w gospodarce barterowej, jego ewolucję oraz objaśnienie szczególnej roli jaką odgrywa; pieniądz nie bez powodu bywa nazywany „krwioobiegiem” gospodarki. Ponadto poruszone zostanie zagadnienie system bankowego w kontekście różnych polityk monetarnych, depozytowych i kredytowych. czytaj dalej >>>

KASE Warszawa, 29.04, 18:30: Wyzysk – krótki rys dziejów pojęcia

images_44

KASE Warszawa oraz Samorząd Studentów WNE UW zapraszają na spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii, które odbędzie się w sali 107 (1. piętro) Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (ul. Długa 44/50, przy metrze Ratusz Arsenał) we wtorek 29.04 o godz. 18:30.

Referat koordynatora KASE Warszawa, Karola Zdybla, dotyczył będzie często pojawiającego się w debacie publicznej pojęcia wyzysku. Wiele bowiem mówi się o wyzysku, rzadko natomiast wskazuje się na siatkę pojęciową, która kryje się za tym terminem. czytaj dalej >>>

Warszawa, wtorek 18.03 godz. 19:00 – Zarys austriackiej teorii państwa

10006185_10152002568002828_1357832766_n

KASE Warszawa zaprasza na pierwszy w nowym semestrze referat wygłoszony w ramach tutejszego Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii. Spotkanie odbędzie się we wtorek 18 marca o godz. 19:00 w siedzibie Stowarzyszenia KoLiber przy ul. Zgoda 4 m. 6.

Tematem referatu Karola Zdybla, koordynatora KASE Warszawa, będzie „Zarys austriackiej teorii państwa”. Nie chodzi tu jednak – jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka – o przedstawienie normatywnej (albo inaczej: pozytywnej) koncepcji ustrojowej (podobnej do tej wyłożonej w „Konstytucji wolności” Hayeka). czytaj dalej >>>

Warszawa 20.02 – Spotkanie nt. sektorów strategicznych

Oddział Warszawa Stowarzyszenia KoLiber oraz KASE Warszawa zapraszają na drugie spotkanie z cyklu „Konfrontacje”, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Zgoda 4/6 w czwartek 20 lutego o godz. 19:00. Zaproszeni goście – Maciej Sosnowski, członek zespołu Instytutu Misesa, oraz prof. Mirosław Sułek, pracownik Zakładu Studiów Strategicznych ISM UW – rozmawiać będą na temat pożądanego modelu własnościowego strategicznych sektorów gospodarki takich jak sektor energetyczny czy surowcowy. Samo ustalenie zakresu pojęcia ‚sektory strategiczne’ również będzie jednym z przedmiotów dyskusji.

Podczas spotkania goście zastanowią się, czy niektóre sektory gospodarki powinny z przyczyn politycznych pozostawać trwale pod kontrolą państwa, czy może lepszym rozwiązaniem z puntu widzenia państwa lub jego obywateli byłaby prywatyzacja owych sektorów.

Po zakończeniu spotkania przewidujemy – jak zawsze – dyskusję z publicznością.

Spotkanie ma charakter otwarty. Liczymy na pasjonującą i niezwykle wartościową merytorycznie debatę. Zapraszamy!