Warszawa – 19.02.2016 – Wprowadzenie do teorii wyboru publicznego – referat Karola Zdybla

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w semestrze letnim spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Warszawie organizowane w siedzibie stołecznego oddziału Stowarzyszenia KoLiber w piątek 19.02.2016 przy ul. Zgoda 4/6 o godzinie 18:00.

Link do wydarzenia na facebooku

Referat wygłosi Karol Zdybel – autor artykułów naukowych, były koordynator KASE w Warszawie; studiował na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Ruhry w Bochum; przygotowuje pracę magisterską o ekonomicznej analizie polityki; zawodowo związany z branżą doradczą.

Teoria wyboru publicznego, rozwijana w obrębie tradycji neoklasycznej co najmniej od lat 40. XX wieku, jest w Polsce stosunkowo słabo znana.

Pod względem historycznym można w niej wyróżnić „jądro” – tzw. szkołę wyboru publicznego, której najbardziej prominentnym przedstawicielem był noblista James Buchanan, a najsłynniejszym ośrodkiem do dziś pozostaje George Mason University – oraz peryferie, do których, bez ujmy dla nikogo, zaliczyć możemy całą resztę badaczy „wyborów kolektywnych” i ekonomicznych analityków sfery politycznej.

Znacznie ważniejsze z punktu widzenia teorii ekonomii jest jednak wewnętrzna delimitacja 1) badania decyzji zbiorowych oraz 2) badania zachowań politycznych; te drugie uzyskały swoją klasyczną postać w pracy Anthonego Downsa „An Economic Theory of Democracy” z 1957 roku.

W swoim wystąpieniu referent postara się w zwięzły, ale możliwie przystępny sposób przybliżyć słuchaczom przesłanki, metodę i zakres prac teoretyków wyboru publicznego, a także zaprezentować jej pionierskie dokonania.

Szczególny nacisk położony zostanie na wczesną fazę rozwoju teorii, od lat 40. (model medianowego wyborcy Duncana Blacka), poprzez lata 50. (twierdzenie o niemożności Kennetha Arrowa wraz z dowodem) aż do fundamentalnej pracy „The Calculus of Consent” Jamesa Buchanana i Gordona Tullocka z 1962 roku. Prelegent jest bowiem zdania, iż  kluczowe idee teorii wyboru publicznego zostały opracowane właśnie w tym czasie.

Wkład Anthonego Downs’a będzie tylko wzmiankowany, gdyż prelegent zamierza poświęcić mu osobny referat 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *