Polemika Łukasza Nierody na portalu Obserwatorfinansowy.pl

W setną rocznicę urodzin Miltona Friedmana Obserwatorfinansowy.pl opublikował szereg artykułów poświęconych temu ekonomiście. Na portalu można zapoznać się również z polemiką jednego z członków Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Wałczu, Łukasza Nierody:

Wszyscy mamy tendencję do idealizowania postaci, które w znaczący sposób wpłynęły na nasz światopogląd i z których ideami się utożsamiamy. Z okazji setnej rocznicy urodzin noblisty Miltona Friedmana pojawiło się sporo tekstów przypominających jego dorobek naukowo-publicystyczny. Bardzo często jednak gruntowne odkrycia dokonywane są za sprawą lub dzięki inspiracji innych, co sprawia, że przypominając zasługi tylko jednego, pozostali spychani są niejako na „boczny tor”, choć ich wkład jest równie cenny.

Próbę rozprawienia się z takim podejściem podjęła Katarzyna Kozłowska w artykule Jeśli wspominamy Friedmana, nie zapomnijmy o Hayeku. Autorka słusznie zauważa, że na działalność Friedmana miały wpływ osoby takie jak Anna Schwartz i Fryderyk von Hayek, który – używając jej słów – „przeciwstawia się wszelkim formom mieszania się państwa do wolnego rynku”. Jest to jednak co najmniej uproszczenie.

Patrząc przez pryzmat stopnia ingerencji współczesnych państw w gospodarkę, Hayek faktycznie może uchodzić za wielkiego zwolennika wolnego rynku. Nie do przecenienia jest także jego teoretyczny wkład w wykazanie niewykonalności socjalizmu (słynny problem braku dostatecznej wiedzy). Daleki był jednak od tego, by postulować odebranie państwu wszelkich jego kompetencje na rzecz rynku, czemu dał dowód w „Konstytucji wolności” oraz „Law, Legislation and Liberty”. Jan Hoppe w pracy „Dlaczego Mises, a nie Hayek” wylicza, że Hayek przyznawał państwu wiele prerogatyw, zarówno takich, pod jakimi podpisałby się klasyczny zwolennik państwa minimum, oraz takich, które wychodzą daleko poza te ramy.

więcej na:

http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/debata/kto-jest-kim-i-jakie-ma-zaslugi/?k=debata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *