Murray Rothbard jako filozof – referat Norberta Slenzoka 23.11.16 Katowice

Zapraszamy Państwa na inauguracyjne spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w roku akademickim 2016/2017 , które odbędzie się w środę 23 listopada o godzinie 18:30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Murray Rothbard jest jednym z najważniejszych ekonomistów austriackiej szkoły ekonomii oraz libertariańskich filozofów społecznych. W swoich koncepcjach filozoficznych kierował się realistyczną arystotelesowsko-tomistyczną epistemologią (teorią poznania), za pomocą której uzasadniał stosowaną przez siebie metodologię ekonomii oraz swoją „Etykę wolności”, systemu moralnego leżącego u podstaw anarchii rynkowej. Dokonał krytyki instytucji państwa jako sprzecznej z niezbywalnymi prawami człowieka. Swoją etykę oparł na gruncie klasycznej koncepcji praw naturalnych.

Refarat wygłoszony na spotkaniu będzie stanowił kontynuację serii wystąpień Norberta Slenzoka przedstawiającej ekonomistów austriackiej szkoły ekonomii jako filozofów (wcześniej członek naszego klubu przybliżył koncepcje filozoficzne Friedricha von Hayeka oraz Ludwiga von Misesa). Prelegent postara przedstawić poglądy polityczne i ekonomiczne Murraya Rotharda wraz ich zapleczem filozoficznym, jak również omówić najważniejsze z przedstawiane wobec nich obiekcje.

Norbert Slenzok jest absolwentem filozofii, doktorantem nauk o polityce na Uniwersytecie Śląskim, byłym szefem KASE Katowice, autorem artykułów naukowych z zakresu filozofii i politologii, a także publicystą regionalnym.

 

https://www.facebook.com/events/1292217620839254/ – link do wydarzenia na facebooku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *