Author Archives: Wojciech Szaleniec

Murray Rothbard jako filozof – referat Norberta Slenzoka 23.11.16 Katowice

Zapraszamy Państwa na inauguracyjne spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w roku akademickim 2016/2017 , które odbędzie się w środę 23 listopada o godzinie 18:30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Murray Rothbard jest jednym z najważniejszych ekonomistów austriackiej szkoły ekonomii oraz libertariańskich filozofów społecznych. W swoich koncepcjach filozoficznych kierował się realistyczną arystotelesowsko-tomistyczną epistemologią (teorią poznania), za pomocą której uzasadniał stosowaną przez siebie metodologię ekonomii oraz swoją „Etykę wolności”, systemu moralnego leżącego u podstaw anarchii rynkowej. Dokonał krytyki instytucji państwa jako sprzecznej z niezbywalnymi prawami człowieka. Swoją etykę oparł na gruncie klasycznej koncepcji praw naturalnych. czytaj dalej >>>