Katowice 12.05 – Ceny transferowe i unikanie opodatkowania przez zagraniczne korporacje

Po krótkiej przerwie zapraszamy ponownie na referat Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Katowicach. Odbędzie się on na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach po godzinie 18:00 w czwartek (12.05). Dokładna godzina i sala, w której się odbędzie referat, zostanie niedługo ogłoszone.

Unikanie podatków przez firmy, głównie poprzez ucieczkę do rajów podatkowych jest zagadnieniem, wokół którego wciąż toczą się gorące spory. Jedni twierdzą, że podatki są należną społeczeństwu kwotą służącą także do finansowania potrzeb wspólnych, inni natomiast, że podatki w Polsce są za wysokie i jako takie nie należą się społeczeństwu, a z powodu ich nieefektywnego wykorzystania przez sektor publiczny iobciążenia, jakie stanowią dla firm, nie ma się czemu dziwić, że firmy jak tylko mają możliwość, to uciekają przed opodatkowaniem. W jaki sposób firmy unikają płacenia tych podatków, jaki stosują metody?

Podczas referatu zostanie omówione zagadnienia uchylania się od opodatkowania przez zagraniczne korporacje w świetle dostępnych danych statystycznych, publikowanych raportów, jak i doniesień prasowych. Wskazane zostaną metody, jakimi potencjalnie można posłużyć się przy przerzucaniu kapitału prowadzące do zmniejszenia czy też braku zobowiązań podatkowych. Główny nacisk zostanie położony na wyjaśnienie zagadnienia cen transferowych w aspekcie uchylania się za pomocą tej instytucji od opodatkowania. Zaakcentowane zostanie również podejście aparatu skarbowego i narzędzia, jakie są w jego dyspozycji mające na celu zwiększanie ściągalności podatków.

Referat wygłosi Maciej Letkiewicz. Sprawował funkcję Prezesa KoLiber Kraków w latach 2014/2015. Studiuje prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawodowo związany z jedną z wielkich korporacji zajmujących się doradztwem podatkowym. Organizator konferencji naukowych i licznych spotkań z pierwszoplanowymi postaciami życia społeczno-politycznego. Obecnie jako I Wiceprezes Stowarzyszenia zajmuje się zarządzaniem Centrum Analiz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *