Koncepcja państwa Friedricha von Hayeka i jej libertariańska krytyka (27 lutego, 19:00 KASE Katowice)

Katowicki oddział Stowarzyszenia KoLiber, Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego UŚ oraz Katowicki Klub Austriackiej Szkoły Ekonomi zapraszają na spotkanie w czwartek 27 lutego o 19:00 w auli 4 WPiA UŚ na ul. Bankowej 11b w Katowicach. Bezpośrednio po wykładzie zapraszamy na after do klubu Bavitto na placu Miarki 6 (dawna Kultowa). Mamy tam wynajętą salę.


Tematem wykładu Norberta Slenzoka będzie koncepcja państwa Friedricha Augusta von Hayeka – najbardziej rozpoznawalnego przedstawiciela austriackiej szkoły ekonomii i jednocześnie jednego z najważniejszych XX-wiecznych orędowników zasad klasycznego liberalizmu – ograniczonego rządu, państwa prawa i własności prywatnej.

Równie ważnym punktem referatu będzie libertariańska krytyka koncepcji Hayeka, wypracowana przez Murraya N. Rothbarda i Hansa-Hermanna Hoppego. Myśliciele ci utrzymują, że konsekwentnie liberalny charakter wizji Hayeka wcale nie jest tak oczywisty, jak się powszechnie sądzi. Główny problem referatu przedstawia się więc następująco: czy Hayek naprawdę był czempionem wolności?

Friedrich August von Hayek jest znany przede wszystkim jako ekonomista – krytyk i rywal Johna Maynarda Keynesa, przeciwnik interwencjonizmu państwowego.

F. A. Hayek był laureatem nagrody Nobla, która wpłynęła na ogromny wzrost zainteresowania szkołą austriacką.
Obronił doktorat z prawa i politologii, studiował także ekonomię i psychologię. Był studentem Ludwiga von Misesa.

Norbert Slenzok jest absolwentem filozofii na WNS UŚ (praca licencjacka „Krytyka demokracji w filozofii społecznej Hansa-Hermanna Hoppego”, obecnie przygotowuje pracę magisterską o filozoficznych aspektach myśli Ludwiga von Misesa) i studentem politologii, a także prezesem katowickiego oddziału stowarzyszenia KoLiber.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *