KASE Katowice

Zapraszamy w czwartek 7 listopada o 18:30 do auli 4 WPiA UŚ przy ul. Bankowej 11b na kolejne otwarte spotkanie KoLibra i KASE w Katowicach. Tym razem tematem referatu będzie słynna debata kalkulacyjna, która w okresie przedwojennym podzieliła ekonomistów na dwa wzajemnie zantagonizowane obozy: zwolenników i przeciwników gospodarki centralnie planowanej. Bodźcem do jej rozpoczęcia był opublikowany w 1920 roku artykuł Ludwiga von Misesa „Kalkulacja ekonomiczna we wspólnocie socjalistycznej”, której tezy zostały przez tego samego autora powtórzone i rozszerzone 2 lata później w dziele „Socjalizm”. Mises utrzymywał, że w warunkach braku prywatnej własności środków produkcji rachunek ekonomiczny okaże się niemożliwy i był zaangażowany w debatę kalkulacyjną przez cały okres jej trwania. Podobnie uczynił inny sławny przedstawiciel szkoły austriackiej, Friedrich August von Hayek. Po stronie ekonomistów socjalistycznych szczególną sławę zyskał sobie Oskar Lange.Referat wygłosi Przemysław Rapka – student Uniwersytetu Ekonomicznego oraz członek KoLibra i KASE w Katowicach.Po spotkaniu tradycyjnie zapraszamy do klubu Konik przy ul. Warszawskiej 57.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *