O KASE

KASE Rzeszów – 27.10 – dbamy o wartość pieniądza.

Grzegorz Wojcieszek – pracownik instytucji finansowej z 10-letnim stażem, w jednym z banków komercyjnych. Przedstawi Wam ze swojego branżowego i prywatnego punktu widzenia w jaki sposób NBP i nie tylko – dbają o wartość pieniądza. Omówi na przykładach jak kreowana jest instytucja pieniądza jako jedynej właściwej formy wymiany dobór na rynku kapitałowym, w mniemaniu decydentów tej formy wymiany. Podsumowaniem wykładu będzie dygresja do niego w formie papierowej, stanowiąca niezależny punkt widzenia autora wykładu. czytaj dalej >>>

Spotkanie KASE Rzeszów 8.06.2015

Kolejne z serii spotkań rzeszowskiego Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii.
Tym razem zapraszamy na krótki wykład Mateusza Szkudlarka na temat : Polityka międzynarodowa, a bogactwo państw i narodów na wybranych przykładach. Spotkanie odbędzie się w budynku L Politechniki Rzeszowskiej, sala 421 o godzinie 18.30.Po wykładzie jak zwykle czas na pytania i dyskusje. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych myślą ekonomiczną i konstruktywną dysputą na jej temat.

KASE Rzeszów – 25.05 – spotkanie otwarte

Spotkanie odbędzie się 25.05. br. (poniedziałek) o godzinie 18:30 w sali 421 w budynku L-27 [wydział matematyki] Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza.

Wykład wygłosi Bartłomiej Cisek – prawnik, historyk idei prawnych i ekonomicznych.

Przemówienie będzie dotyczyło takich zagadnień, jak: współczesne systemy banków centralnych; amerykański FED, unijny EBC oraz chiński PBC – w tym funkcje, zależności i zagrożenia związane z ich istnieniem. Ponadto w ramach dyskusji nad zaletami i wadami banków centralnych poruszone zostanie zagadnienie tzw. pierwszej republiki bankierów w dawnym Cesarstwie Bizantyńskim. czytaj dalej >>>

KASE Rzeszów – 09.03.15 – „Kryzys gospodarczy w Rosji” – Spotkanie Otwarte

Dzień dobry! Następne spotkanie (wyjątkowo) w poniedziałek 09.03.2015 o godz. 18.30 zapraszamy na spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Rzeszowie, które odbędzie się w Politechnice Rzeszowskiej – Budynek P, sala P18.

Tematem będzie kryzys gospodarczy w Rosji: przyczyny, przebieg i stan obecny oraz możliwe skutki, które przeprowadzi:

Arkadiusz Sieroń – ur. 1988, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku ekonomia, członek zarządu Instytutu Misesa, doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, Market Overview Editor w SunshineProfits, publicysta. czytaj dalej >>>

KASE Rzeszów – 20.01 – Cykl koniunkturalny w ujęciu austriackim – w poszukiwaniu winowajcy

Spotkanie odbędzie się we wtorek [20.01] o godzinie 18:30 w sali P-18 [najbliższy budynek Politechniki Rzeszowskiej od strony Praktikera/Lidla] – pierwsze spotkanie w nowym roku.
Tytuł wystąpienia troszkę pod publiczkę: „Cykl koniunkturalny w ujęciu austriackim – w poszukiwaniu winowajcy”
Krótko o wykładowcy: „Krzysztof Nowak jest absolwentem studiów magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zajmuje się cyklami i analizą rynku nieruchomości. Zainteresowania to rynek nieruchomości i rynek kapitałowy.” czytaj dalej >>>

Rzeszów – 16.12.2014 – Dbamy o wartość pieniądza? – czyli słów kilka o bankach centralnych

Spotkanie odbędzie się we wtorek [16.12] o godzinie 18:30 w sali P-18 [najbliższy budynek Politechniki Rzeszowskiej od strony Praktikera/Lidla] – cyklicznie co 2tygodnie.

Bank centralny i jego funkcje. Czy jest on nam potrzebny? Czy można go sprywatyzować?
Banki rozpychają się mocniej niż korporacje, a korporacje mocniej niż politycy.Temat piekielne ważny i aktualny.

A zajęcia poprowadzi:

Grzegorz Wojcieszek – 9 lat w bankowości, „austriak” od 2 lat, zainteresowanie zwłaszcza rynkiem kapitałowym (giełda, fundusze inwestycyjne, wskaźniki ekonomiczne makro) czytaj dalej >>>

Rzeszów – 02.12.2014 – firma/przedsiębiorstwo wg ASE

Spotkanie odbędzie się we wtorek [02.12] o godzinie 18:30 w sali P-18 [najbliższy budynek Politechniki Rzeszowskiej od strony Praktikera/Lidla] – cyklicznie co 2tygodnie.

Tematem następnego spotkania będzie: „firma/przedsiębiorstwo wg ASE”, który przedstawi Kasper Kwiek Mateusz Szkudlarek

Wszystkich sympatyków austriackiej szkoły ekonomii serdecznie zapraszamy.

W razie pytań proszę się kontaktować ze mną.
Szef Klubu: Bartłomiej Bednarczyk
E-mail: bbed1992@gmail.com
Telefon: 886666766
Profil fb: KASE Rzeszów czytaj dalej >>>

KASE Białystok spotkanie 16 kwietnia 2014r.!!!

Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Białymstoku zaprasza na kolejne  spotkanie w dniu 16 kwietnia o godzinie 13:30 w Sali 201, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Warszawska 63. Prelegentem na spotkaniu będzie :

Mateusz Benedyk – Prezes Zarządu Instytutu Misesa,

który wygłosi referat nt. „ Polityki pieniężnej EBC”.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych oraz członków Klubu.

 

Konferencja „Innowacja: wczoraj, dziś, jutro”

Konferencja "Innowacja: wczoraj, dziś, jutro"

Międzynarodowa konferencja o innowacji w Lublinie

„Innowacja: wczoraj, dziś, jutro” – pod tą właśnie nazwą odbędzie się druga edycja konferencji naukowej o wolnym rynku i przedsiębiorczości odbywającej się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Projekt będzie mieć miejsce w dniach 9-10 kwietnia 2014 roku.
Po sukcesie pierwszej edycji konferencji, która odbyła się między innymi pod patronatem Prezydenta Miasta oraz Centrum im. Adama Smitha organizatorzy postanowili skupić się na tematyce innowacyjności. „Innowacja” – to słowo jest chyba jednym z najpopularniejszych zwrotów w obecnej debacie naukowej. Do pewnego stopnia stało się tak powszechne, że nikt nie zastanawia się nad charakterem i znaczeniem tego terminu. Celem konferencji jest wywołanie szerokiej dyskusji nad tym właśnie tematem” – mówią przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego.
Jednym z istotniejszych zagadnień poruszanych na konferencji będzie problem innowacyjności polskiej gospodarki. Eksperci z różnych organizacji podejmą dyskusję nad przyczynami tego stanu rzeczy oraz sposobami w jaki jemu zaradzić. Mowa będzie jednak nie tylko o ekonomii ale również o takich dziedzinach jak architektura, prawo czy branża IT.
Podczas konferencji odbędą się 4 panele naukowe: ekonomiczny, prawny, IT/nowe technologie oraz nauk społecznych. W panelach udział wezmą naukowcy z całego kraju oraz przedstawiciele think-tanków i organizacji pozarządowych jak Forum Obywatelskiego Rozwoju czy Instytutu Sobieskiego. Wśród gości, którzy wystąpią na konferencji znajdują się między innymi Cezary Kazimierczak – Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców jak również eksperci Instytutu Sobieskiego: Pan Maciej Rapkiewicz oraz Janusz Kobeszko a także Mikołaj Barczentewicz z Forum Obywatelskiego Rozwoju.
Komitet organizujący to przedsięwzięcie tworzą przedstawiciele Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Stowarzyszenia KoLiber i Instytutu Misesa.
Harmonogram projektu i opis ekspertów:  http://innowacje.lublin.austriacy.pl/ czytaj dalej >>>