KASE Kraków

Kraków – spotkanie – 16 czerwca

W czwartek 16.06.2016 zapraszamy na spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Krakowie, które odbędzie się o godz. 18:30 na Uniwersytecie Ekonomicznym, szczegóły dotyczące Sali podamy w późniejszym terminie.

Wykład pt. „Keynes i Hayek w ujęciu metodologii naukowej.” wygłosi dr inż. Krzysztof Zając.

dr Krzysztof Zając – chemik, działacz wolnościowy w organizacjach: Stowarzyszenie Republikanie, Stowarzyszenie mPolska, Stowarzyszenie KoLiber, Ruch Społeczny Demokracja Bezpośrednia, UPR, KNP, Kukiz’15, wiceprezes fundacji „Ryk Wolności”; członek KASE Kraków. czytaj dalej >>>

Kraków – Spotkanie – 19 maja

W Dolinie Śmierci. Komentarz do polityki innowacyjności w Polsce.

W czwartek 19.05.2016 zapraszamy Państwa na spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Krakowie, które odbędzie się o godz. 18:30 na Uniwersytecie Ekonomicznym (ul. Rakowicka 27), sala B pawilon C.

Prelekcję pt. „W Dolinie Śmierci. Komentarz do polityki innowacyjności w Polsce” wygłosi Anna Gruhn.

Anna Gruhn – Stała współpracowniczka Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. L. von Misesa. Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie przygotowuje rozprawę doktorską nt. komercjalizacji wyników badań naukowych. Interesuje się problematyką własności intelektualnej oraz kwestiami związanymi z badaniami naukowymi i innowacjami. czytaj dalej >>>

Kraków – Spotkanie – 12 maja

Co social-media mówią nam o społeczeństwie przyszłości?

W czwartek 12.05.2016 zapraszamy Państwa na spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Krakowie, które odbędzie się o godz. 18:30 na Uniwersytecie Ekonomicznym (ul. Rakowicka 27), szczegóły dotyczące sali podamy w późniejszym terminie.

Prelekcję „Co social-media mówią nam o społeczeństwie przyszłości?” – wygłosi Marcin Garbowski.

Marcin Garbowski – doktorant na KUL, członek Polskiego Towarzystwa Oceny Techniki, prezes Stowarzyszenia Wolna Lubelszczyzna i członek Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego. czytaj dalej >>>

Kraków – Spotkanie – 28 kwietnia

Wstęp do ekonomii technologii i innowacji

W czwartek 28.04.2016 zapraszamy Państwa na spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Krakowie, które odbędzie się o godz. 18:30 na Uniwersytecie Ekonomicznym (ul. Rakowicka 27), szczegóły dotyczące sali podamy w późniejszym terminie.

Referat „Wstęp do ekonomii technologii i innowacji” przedstawi Przemysław Rapka.

Coraz większym zainteresowaniem w ekonomii cieszy się dziedzina technologii innowacji. Mimo iż przez długi czas uważano je za coś danego w modelach i zajmowano się głównie ilościami i proporcjami czynników produkcji, wielkością konsumpcji i produkcji oraz konkurencją i rolą państwa w rozwoju gospodarczym, zauważono w końcu możliwość badania procesów, w ramach których prowadzone są badania naukowe i wprowadzane innowacje, oraz ich wpływ na gospodarkę. W trakcie referatu przyjrzymy się najważniejszym zagadnieniom ekonomii technologii i innowacji. czytaj dalej >>>

Kraków – Spotkanie 14 kwietnia

379816-gaz-ziemny-surowce-rurociag-657-323

Energetyka – między ekonomią a polityką

W czwartek 14.04.2016 zapraszamy Państwa na spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Krakowie, które odbędzie się o godz. 18:30 na Uniwersytecie Ekonomicznym (ul. Rakowicka 27), pawilon C, sala B.

Wykład „Energetyka – między ekonomią a polityką” wygłosi Marcin Sobiczewski. Będzie to kontynuacja zeszłorocznego wykładu „Bezpieczeństwo energetyczne a wolny rynek”. https://www.youtube.com/watch?v=hu7wiVd9xR8

Marcin Sobiczewski – prawnik, aplikant radcowski, wiceprezes o. Kraków Stowarzyszenia KoLiber, koordynator centrum analiz KoLibra Kraków”. czytaj dalej >>>

Kraków – Spotkanie 7 kwietnia

eu_black

Ekonomiści kontra Unia Europejska

W czwartek 07.04.2016 zapraszamy Państwa na spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Krakowie, które odbędzie się o godz. 18:30 na Uniwersytecie Ekonomicznym, pawilon C, sala B.

Wykład „Ekonomiści kontra Unia Europejska” wygłosi Mateusz Benedyk.

Mateusz Benedyk – ekonomista i historyk; od 2014 r. prezes Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa, były redaktor naczelny mises.pl, autor artykułów naukowych i publicystycznych z zakresu polityki pieniężnej, bankowości, polityki fiskalnej; stypendysta Summer Mises Fellowship w Ludwig von Mises Institute w Alabamie. czytaj dalej >>>

Kraków – Spotkanie 31 marca

7695_10153710810943089_7571490878130292465_nStrategia dla Wolności – referat Mikołaja Pisarskiego dla KASE Kraków

W czwartek 31.03.2016 zapraszamy Państwa na spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Krakowie, które odbędzie się o godz. 18:30 na Uniwersytecie Ekonomicznym, pawilon C sala B.

Referat „Strategia dla Wolności. Wybrane zastosowania austriackiej szkoły ekonomii w zarządzaniu organizacją” przedstawi Mikołaj Pisarski.

Mikołaj Pisarski – Student Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym), analityk rynku / konsultant, prezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber, członek KASE Kraków, współzałożyciel Koła Naukowego Myśli Libertariańskiej im. Murraya N. Rothbarda UJ, koordynator dwóch pierwszy edycji projektu „Lekcje Ekonomii dla Młodzieży” na Małopolskę, wyróżniony przez Instytut Misesa i Stowarzyszenie KoLiber za największą ilość zrealizowanych lekcji. czytaj dalej >>>

Kraków – Spotkanie 17 marca

tax

Metody unikania opodatkowania. Zagraniczne korporacje a drenaż kapitału z Polski

W czwartek 17.03.2016 zapraszamy Państwa na spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Krakowie, które odbędzie się o godz. 18:15 (15 min. wcześniej niż zwykle) na Uniwersytecie Ekonomicznym, sala 443, Biblioteka Główna.

Referat „Metody unikania opodatkowania. Zagraniczne korporacje a drenaż kapitału z Polski” przedstawi Maciej Letkiewicz.

Maciej Letkiewicz – student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, działacz społeczny, wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber, gdzie zarządza Centrum Analiz i zajmuje się koordynacją wewnętrzną. czytaj dalej >>>

Kraków – Spotkanie 10 marca

Nowe spojrzenie na austriacką teorię cyklu koniunkturalnego – uzupełnienie ATCK w oparciu o prace Renaulda Fillieule’a i J.G Hulsman’a

W czwartek 10.03.2016 zapraszamy Państwa na spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Krakowie, które odbędzie się o godz. 18:30 na Uniwersytecie Ekonomicznym, szczegóły dotyczące sali podamy w późniejszym terminie.

Wykład „Nowe spojrzenie na austriacką teorię cyklu koniunkturalnego – uzupełnienie ATCK w oparciu o prace Renaulda Fillieule’a i J.G Hulsman’a” wygłosi Rafał Trąbski

Rafał Trąbski – Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogiki Społecznej w Warszawie, członek redakcji mises.pl, autor bloga o libertarianizmie i ekonomii „Antistate”. Libertarianin, klasyfikujący siebie na pograniczu anarchokapitalizmu i agoryzmu, wolnorynkowiec, zwolennik austriackiej szkoły ekonomii. Pisze głównie teksty poddające krytyce wszelkie przejawy interwencjonizmu państwowego w gospodarce oraz opresji państwa nad obywatelem. czytaj dalej >>>

Kraków – Spotkanie 3 marca

Liberland – libertariańska utopia czy poważny projekt? – Wykład Karola Parkity dla KASE Kraków

W czwartek 03.03.2016 zapraszamy Państwa na spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Krakowie, które odbędzie się o godz. 18:30 na Uniwersytecie Ekonomicznym, pawilon C, sala A.

Karol Parkita – Doktorant Instytutu Nauk Geologicznych UJ, członek Partii Libertariańskiej oraz Stowarzyszenia Libertariańskiego, Przedstawiciel Wolnej Republiki Liberlandu w Polsce, działacz wolnościowy regionu świętokrzyskiego. Zajmuje się tematyką prawa geologicznego i górniczego, karnego, wodnego oraz budowlanego. czytaj dalej >>>