Tag Archives: wolność

Wrocław, 24 kwietnia – J. B. Wiśniewski: Pięć sposobów skutecznego działania na rzecz wolności

24 kwietnia 2014 roku (czwartek) o godz. 18:00 w sali 101 budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 118/120 odbędzie się kolejne spotkanie Koła Naukowego Myśli Wolnościowej „Praxis” oraz KASE Wrocław.

Tematem spotkania będzie „Pięć sposobów skutecznego działania na rzecz wolności”. Prelekcję, będącą wstępem do dyskusji, wygłosi Jakub Bożydar Wiśniewski.

Wolność to wartość, którą cenią niemal wszyscy. Każdy pragnie możliwości decydowania o sobie. Naszą walkę o wolność możemy toczyć na wielu polach – w polityce, działalności społecznej, a także w zwykłych rozmowach i relacjach międzyludzkich. Co robić, aby skutecznie działać na rzecz poszerzania zakresu wolności? Na spotkaniu omówione zostanie pięć punktów planu dla przyjaciół wolności – niektóre z nich zdążyły już zresztą wzbudzić sporo kontrowersji. czytaj dalej >>>

Madej: Wolność i równość jako podstawy współczesnej liberalnej demokracji. Żywioły do pogodzenia?

Wolność i równość są pojęciami, na których oparte zasady kształtują ustroje państw zachodnich. Refleksja teoretyczna nad nimi trwa od dłuższego czasu. Większość ludzi używających tych słów (zwłaszcza politycy) ich nie definiuje, co wydaje się krokiem niezbędnym1, jeśli chcemy dojrzeć ich istotę i znaczenie oraz zorientować się, jakie są wzajemne relacje między nimi; co wynika z braku tej refleksji, widać często w debacie publicznej, w której regularnie nadużywa się zwłaszcza kategorii równości, zbytnio rozszerzając jej zasięg. Chciałbym w tej pracy właśnie takiej krótkiej refleksji dokonać: przedstawić najważniejsze koncepcje wolności i równości w myśli politycznej, ich praktyczny wymiar w ustroju państwa jako pryncypiów liberalnej demokracji oraz, pokazując pewne przykłady nadinterpretacji tych pojęć, dojść do konkluzji na temat wzajemnych relacji między nimi. czytaj dalej >>>