O projekcie

Austriacka teoria ekonomii cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Świadczą o tym liczne komentarze i pytania, które otrzymujemy pocztą elektroniczną. Po polsku można przeczytać ważne książki takich autorów jak Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Murray N. Rothbard, Henry Hazlitt, Hans Hermann Hoppe czy Jesús Huerta De Soto. Rośnie ilość źródeł, dzięki którym można pogłębiać swoją wiedzę o ekonomii austriackiej. Brakuje jednak fachowych wykładowców, którzy zechcieliby prowadzić zajęcia na ten temat. Proponujemy rozwiązać ten problem budując sieć klubów samokształceniowych, które poprzez swoją działalność nie tylko przyczynią się do poszerzenia wiedzy ich członków, ale także spopularyzują nurt austriacki w ekonomii.

Prezentacja – Kluby Austriackiej Szkoły Ekonomii

Cel

Ideą powołania do życia ogólnopolskiej sieci Klubów ASE jest zachęcenie wszystkich zainteresowanych do samokształcenia w tematyce dotyczącej austriackiej szkoły ekonomii oraz pomoc merytoryczna i organizacyjna w edukacji. Chcemy, żeby z czasem pod szyldem Klubów ASE powstała ogólnopolska sieć ośrodków myśli austriackiej kształcących przyszłych ekonomistów i lokalnych liderów opinii.

Zasady współpracy

Zasady współpracy pomiędzy Klubami Austriackiej Szkoły Ekonomii a Instytutem Misesa zostały opisane w tym dokumencie.

Osiągnięcia

Od 2008 roku na terenie całej Polski udało się utworzyć grupę kilkunastu aktywnie działających Klubów. Stały się one kuźnią kilku obecnie niezależnych projektów Instytutu Misesa, między innymi zainicjowane przez Olgierda Sroczyńskiego i Szymona Chrupczalskiego w Krakowie lekcje ekonomii w szkołach średnich. Przedstawiciele KASE regularnie występują w mediach, tak jak choćby Marcin Chmielowski w programie „Młodzież Kontra”. Członkowie KASE, Maciej Bitner, Karol Pogorzelski, Stanisław Kwiatkowski, Jan Lewiński i Szymon Chrupczalski znaleźli się wśród autorów artykułów edukacyjnych poświęconych ekonomii na portalu edukacyjnym Narodowego Banku Polskiego, zaś zwycięzcą konkursu „Magister PAFERE 2010″ zorganizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE) jest członek krakowskiego KASE, Ludwik Papaj.

KASE to jednak przede wszystkim kuźnia kadr, wiele z osób aktywnie działających w Klubach zdobyło wiedzę i doświadczenie, które umożliwiło im zostanie młodszymi ekspertami a następnie ekspertami Instytutu Misesa. Wielu innych, poprzez aktywną działalność w projektach realizowanych przez Fundację zyskało cenne doświadczenie i umiejętności.

Stypendia i rabaty

Kluby pozostają w stałej łączności z Instytutem Misesa, mogą one liczyć nie tylko na wsparcie merytoryczne, ale także finansowe. Dla wszystkich działających Klubów przewidziane są duże rabaty i zniżki, najbardziej aktywne mogą liczyć na granty na swoją działalność, zaś dla najaktywniejszych członków Klubów przewidzieliśmy nagrody, zniżki i stypendia na seminaria w Polsce i za granicą.

 

 

Comiesięczne raporty z działalności KASE

Raport z działalności KASE w roku akademickim 2011/2012

Raport z działalności KASE w roku akademickim 2010/2011 

 

 

Jak dołączyć do KASE?

Jeśli chcesz założyć Klub w swoim mieście, wyślij zgłoszenie na adres: austriacy@mises.pl

Następnie zbierz jeszcze 2 osoby, które razem z Tobą będą chciały założyć Klub w swoim mieście, wypełnij poniższą deklarację i wyślij na adres, który otrzymasz mailem. To wszystko! Wtedy już wystarczy zacząć działać!

Wciąż nie ma Klubów w wielu dużych miastach Polski. Czekamy też na mniejsze ośrodki!

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Comments Closed

Komentowanie zostało wyłączone.

*/ ?>