KASE Katowice

14.01.2015: Paleolibertarianizm Murraya Rothbarda. Referat Marcina Chmielowskiego

KASE Katowice zaprasza na kolejne spotkanie w bieżącym roku akademickim. Odbędzie się ono w środę 14.01.2015 o godz. 18:30 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ (dokładny numer sali podamy wkrótce). Referat będzie dotyczył ostatnich lat aktywności intelektualnej i organizacyjnej Mr Libertarian. Rothbard rozczarowany działalnością Libertarian Party postanawia spróbować swoistego „powrotu do korzeni” i w celu realizacji choćby części swoich postulatów sprzymierza się z antywojenną i prorynkową częścią amerykańskiej prawicy. Szukanie punktów wspólnych pomiędzy swoim środowiskiem a sojusznikami uzasadnia w barwnej publicystyce, a do wolnościowego dyskursu wprowadza nowy termin. Jest nim paleolibertarianizm, czyli radykalnie wolnorynkowe libertariańskie podejście do kwestii rynkowych przy umiarkowanym konserwatyzmie obyczajowym. Zobaczymy, w jaki sposób ten nurt funkcjonował za życia Rothbarda i jak sobie radząpaleolibertarianie po jego śmierci. Postaramy się też wyznaczyć granice terminologiczne paleolibertarianizmu. czytaj dalej >>>

Katowice 03.12.2014: Szkoła austriacka – teoria czy historia? (Marcin Konopka)

Już w najbliższą środę 03.12.2014 o godz. 19.00 zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Katowicach, które odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UŚ (dokładny numer sali podamy wkrótce). Wykład Marcina Konopki dotyczyć będzie historii szkoły austriackiej. Prelegent spróbuje między określić status szkoły na tle innych nurtów współczesnej teorii ekonomii, a także odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ostatnich dekadach znalazła się ona poza głównym nurem tej nauki. Czy przesądziły o tym względy merytoryczne, czy też może inne czynniki? Wykład połączony będzie z prezentacją najnowszego projektu naszego prelegenta – graficznej mapy austriackiej szkoły ekonomii. czytaj dalej >>>

Polityka gospodarcza Ronalda Reagana. Reaganomika – triumf wolnego rynku?

Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego oraz Katowicki Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii zapraszają na spotkanie w czwartek 24 kwietnia o 19:00 w auli 4 WPiA UŚ na ul. Bankowej 11b w Katowicach. Bezpośrednio po wykładzie odbędzie się after w Bavitto (dawna Kultowa) na pl. Miarki 6. Ronald-Reagan-libertarianism Tematem referatu Marcina Sławeckiego będzie polityka gospodarcza prowadzona przez 40 prezydenta USA Ronalda Reagana. Reagan karierę zaczynał jako aktor filmowy, by po kilkudziesięciu latach stać się najważniejszym aktorem światowej sceny politycznej. Jeden z najbardziej zatwardziałych antykomunistów powojennego świata. Dwukrotnie człowiek roku magazynu “Time”.Podczas inauguracji swojej prezydentury 20 stycznia 1981 roku Ronald Reagan wygłosił credo swojej przyszłej polityki gospodarczej:

„Rząd nie jest lekarstwem na bolączki związane z obecnym kryzysem z tej prostej przyczyny, że to on stanowi problem…”

Czy aby na pewno tą sentencją kierował się podczas sprawowania prezydentury?
Dlatego też ważnym punktem referatu będzie libertariańska krytyka wypracowana głównie przez Murraya N. Rothbarda.

Referat wygłosi Marcin Sławecki – student prawa i politologii na Uniwersytecie Śląskim. Członek Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Katowicach.

Murray Rothbard, najważniejszy „austriacki” ekonomista – wykład dr. Mateusza Machaja

Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego UŚ oraz katowicki Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii zapraszają na spotkanie we wtorek 15 kwietnia o 17:00 w auli 3 WPiA UŚ na ul. Bankowej 11b w Katowicach.

machaj

Tematem wykładu będzie osoba Murraya Rothbarda, jednego z najbardziej rozpoznawalnych reprezentantów austriackiej szkoły ekonomii – nasz prelegent będzie się starał wykazać, że wbrew pozorom nie był on wyłącznie wspaniałym popularyzatorem libertarianizmu, ale również wybitnym ekonomistą, który w istotny sposób rozwinął myśl Ludwiga von Misesa. czytaj dalej >>>

Rola oszczędności, konsumpcji i państwa – debata Keynesa i Hayeka

Katowicki oddział Stowarzyszenia KoLiber, Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego UŚ oraz katowicki Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii zapraszają na spotkanie w czwartek 10 kwietnia o 19:00 w auli 4 WPiA UŚ na ul. Bankowej 11b w Katowicach. Bezpośrednio po wykładzie odbędzie się after w Bavitto na pl, Miarki 6. maxresdefault Na spotkanie przybliżony zostanie spór w latach 30. i 40. XX wieku między dwoma znaczącymi ekonomistami tamtego okresu ekonomistami – Johnem Maynardem Keynesem i Friedrichem Augustem von Hayekiem. Tematem debaty był wpływ i rola oszczędności, konsumpcji oraz polityki pieniężnej i budżetowej na gospodarkę. Keynes – będący prekursorem dzisiejszej makroekonomii głównego nurtu – utrzymywał, że za cykle koniunkturalne odpowiedzialny jest spadek popytu i w narzędziach polityki gospodarczej państwa widział lekarstwo na kryzys. F.A Hayek natomiast zupełnie odwrotnie – źródła kryzysów upatrywał się w zbyt niskiej stopie procentowej, sztucznie zaniżonej przez inflację spowodowaną przez bank centralny. Debata ta wpłynęła istotnie na politykę państw i właściwie do dziś nie została zakończona.Referat wygłosi Przemysław Rapka – student Uniwersytetu Ekonomicznego oraz członek KoLibra i KASE w Katowicach.

Polecamy ostatni wykład Przemka Czy socjalizm może działać?

http://www.youtube.com/watch?v=4pVXOoJupLw http://www.youtube.com/watch?v=zIHjQ6fzo7A

Koncepcje prywatnej produkcji prawa

Katowicki Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii zaprasza na spotkanie w czwartek 13 marca o 18:30 w auli 4 WPiA UŚ na ul. Bankowej 11b w Katowicach. Bezpośrednio po wykładzie odbędzie się after w Geneza Jazz & Blues Club na ul. Warszawskiej 66.

Nasz prelegent Grzegorz Piątkowski jest prawnikiem i absolwentem oraz doktorantem historii, a także członkiem krakowskiego Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii i Stowarzyszenia KoLiber. W Krakowie przeprowadził cały cykl wykładów o libertariańskiej teorii prawa, tym razem na spotkaniu omówione zostaną główne koncepcje prywatnej produkcji prawa. czytaj dalej >>>