Author Archives: Zuzanna Kosowska-Stamirowska

About Zuzanna Kosowska-Stamirowska

Zuzanna Kosowska-Stamirowska — pracownik Centre National de la Recherche Scientifique, doktorantka na Uniwesytecie Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pracuje w Instytucie Systemów Złożonych w Paryżu.

Kosowska-Stamirowska: Francja – Egalitaryzm? Elitaryzm? Nie! Merytokracja… A może jednak elitaryzm?

Francja

Autor: Zuzanna Kosowska-Stamirowska

Wolność, Równość, Braterstwo — z tymi pięknymi hasłami kojarzycie zapewne postrewolucyjną Francję i jej do cna republikański ustrój, gdzie „republikanizm” stał się niczym innym, jak nową religią wyznawaną gorliwie przez lud. Król wraz z dworem poszedł na szafot, dobra znacjonalizowano, kościoły sprofanowano i w ten sposób rozprawiono się z paskudnym feudalnym problemem nierówności społecznych. Dzisiaj Francja jest krajem socjalistycznym, który szczególnie dba o niwelowanie tych nierówności, o czym przypominamy sobie szczególnie 14 lipca. czytaj dalej >>>

O Autorze Zuzanna Kosowska-Stamirowska

Zuzanna Kosowska-Stamirowska — pracownik Centre National de la Recherche Scientifique, doktorantka na Uniwesytecie Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pracuje w Instytucie Systemów Złożonych w Paryżu.

Dlaczego cieszę się z Nobla dla Shapley’a

Lloyd Shapley jest amerykańskim matematykiem i największą postacią w teorii gier zaraz po Johnie Nash’u. Ten bardzo wiekowy już jegomość zasłużył sobie na nagrodę Nobla poprzez swój wkład w rozwój całej dziedziny, która ma rzeczywisty wpływ na nasze codzienne życie, a która winna być bliska sercu każdego Austriaka.

Pozwólcie, że zacznę od początku. Teoria gier powstała dzięki współpracy dwóch postaci, bodaj najwybitniejszego naukowca dwudziestego wieku Johna von Neumanna oraz Oskara von Morgensterna, studenta Ludwiga von Misesa, następcy Hayeka na stanowisku szefa Centrum Badań Cykli Koniunkturalnych we Wiedniu. To oni w 1944 roku opublikowali ”An Economic Theory of Games and Behaviour” – kamień węgielny teorii gier. O ile wkład matematyczny przypisać należy głównie von Neumannowi, to wszystkie ekonomiczne intuicje zawdzięczamy Morgensternowi, który był Austriakiem. czytaj dalej >>>

O Autorze Zuzanna Kosowska-Stamirowska

Zuzanna Kosowska-Stamirowska — pracownik Centre National de la Recherche Scientifique, doktorantka na Uniwesytecie Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pracuje w Instytucie Systemów Złożonych w Paryżu.