Author Archives: Olgierd Sroczyński

About Olgierd Sroczyński

absolwent filozofii, doktorant Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nauczyciel filozofii i WOS, obecnie koordynator projektu edukacyjnego Instytutu Ludwiga von Misesa „Lekcje ekonomii”. Główne zainteresowania naukowe oscylują wokół historii myśli politycznej, ogólnej teorii ekonomii i etyki w biznesie. Publikowałm.in. w „Przeglądzie Oświatowym”, „Dyrektorze Szkoły” , „Estetyce i Krytyce”.

Sroczyński: Chrześcijańska wizja państwa wobec libertarianizmu

Część 1 – Podległość władzy a anarchia prywatnej własności

chrześcijańska  Nauczanie społeczne Kościoła Katolickiego jest źródłem niesłabnących kontrowersji w dyskusjach na temat libertariańskiej teorii państwa i prawa. Wynika to z faktu, że libertarianizm – ujmowany jako ruch polityczny – znalazł się w ogniu sporu pomiędzy „prawicą” a „lewicą”, ze względu na mocne antyetatystyczne argumenty znajdując wielu zwolenników po prawej stronie sceny politycznej.

Do popularności libertarianizmu wśród konserwatystów przyczynił się na pewno Hans-Hermann Hoppe, którego radykalna krytyka demokracji spotkała się z entuzjazmem, wywołując wręcz eksplozję zainteresowania myślą libertariańską w środowisku konserwatywnym (nawet pomimo obecności w niej postulatu zniesienia państwa, który dla dużej części konserwatystów był nieakceptowalny). W perspektywie działalności politycznej (czy raczej: ideologicznej), libertariańskie poglądy na relację pomiędzy państwem i jednostką zbiegły się z poglądami konserwatywnymi, akcentującymi wartość instytucji tradycyjnych, w opozycji do nowoczesnego, demokratycznego państwa opiekuńczego. czytaj dalej >>>

O Autorze Olgierd Sroczyński

absolwent filozofii, doktorant Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nauczyciel filozofii i WOS, obecnie koordynator projektu edukacyjnego Instytutu Ludwiga von Misesa „Lekcje ekonomii”. Główne zainteresowania naukowe oscylują wokół historii myśli politycznej, ogólnej teorii ekonomii i etyki w biznesie. Publikowałm.in. w „Przeglądzie Oświatowym”, „Dyrektorze Szkoły” , „Estetyce i Krytyce”.