Author Archives: mwnuk

Mit wolnorynkowości polskiego nacjonalizmu – Katowice 19.05

W czwartek 19.05 zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Katowicach, które odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego o godzinie 18:30. Salę, w której spotkanie będzie miało, miejsce podamy wkrótce.

Po prawej stronie polskiej sceny politycznej, zwłaszcza jej liberalnej części, funkcjonuje przekonanie, że polski nacjonalizm 20-lecia międzywojennego był nastawiony pozytywnie do liberalizmu i gospodarki wolnorynkowej. Przedstawia się spór między dwoma głównymi obozami politycznymi, czyli właśnie Narodowej Demokracji i Sanacji jako spór między liberalnymi, prorynkowymi narodowcami z jednej strony oraz etatystami, socjalistami i innego rodzaju kolektywistami z drugiej. Czy jednak polski nacjonalizm rzeczywiście był taki liberalny i wolnorynkowy? Przekonamy się na naszym najbliższym spotkaniu. czytaj dalej >>>

Katowice 12.05 – Ceny transferowe i unikanie opodatkowania przez zagraniczne korporacje

Po krótkiej przerwie zapraszamy ponownie na referat Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Katowicach. Odbędzie się on na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach po godzinie 18:00 w czwartek (12.05). Dokładna godzina i sala, w której się odbędzie referat, zostanie niedługo ogłoszone.

Unikanie podatków przez firmy, głównie poprzez ucieczkę do rajów podatkowych jest zagadnieniem, wokół którego wciąż toczą się gorące spory. Jedni twierdzą, że podatki są należną społeczeństwu kwotą służącą także do finansowania potrzeb wspólnych, inni natomiast, że podatki w Polsce są za wysokie i jako takie nie należą się społeczeństwu, a z powodu ich nieefektywnego wykorzystania przez sektor publiczny iobciążenia, jakie stanowią dla firm, nie ma się czemu dziwić, że firmy jak tylko mają możliwość, to uciekają przed opodatkowaniem. W jaki sposób firmy unikają płacenia tych podatków, jaki stosują metody? czytaj dalej >>>

Katowice – 6 kwietnia – Jak zreformować bankowość? Wykład Mateusza Benedyka.

Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Katowicach zaprasza na prelekcję Mateusza Benedyka pt. ,,Jak zreformować bankowość?”. Odbędzie się ono 06.04.2016 w CINiBA (Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej) przy ul. bankowej 11a, o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej na parterze.

Obecny kształt systemu bankowego jest nie bez powodu często krytykowany. Czy jednak istnieją dobre pomysły na to, jak ten system zreformować, żeby jednocześnie: a) sektor bankowy był bardziej stabilny i nie wymagał pomocy publicznej nawet w czasach kryzysowych; b) gospodarka dalej mogła korzystać z pożytecznej roli banków jako pośredników finansowych umiejętnie zarządzających ryzykiem. Mateusz Benedyk spróbuje naszkicować kilka możliwych dróg reform i wskaże na słabości i zalety każdej z nich. czytaj dalej >>>

Katowice – 9 marca.

Nowe spojrzenie na austriacką teorię cyklu koniunkturalnego – uzupełnienie ATCK w oparciu o prace Renaulda Fillieule’a i J.G Hulsman’a.

W środę (09.03) zapraszamy na spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Katowicach. Odbędzie się ono w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) o godzinie 18:00 w sali seminaryjnej 2.

Austriacka szkoła ekonomii wyróżnia się na tle innych szkół ekonomicznych umieszczeniem w centrum swojej makroekonomii teorii kapitału jako struktury produkcji, i to na niej oparła swą teorię cyklu koniunkturalnego. Wraz z rozwojem nauki ekonomii zauważono pewne braki w teorii cyklu koniunkturalnego, które niektórzy ekonomiści postanowili uzupełnić. Pokazane zostanie uzupełnienie tej teorii przez ekonomistów Renaulda Fillieule’a i Jorga Guido Hullsmana. czytaj dalej >>>

Inflacja a biznes. Wplyw pieniądza fiducjarnego na firmy (23 kwietnia, 18:30 KASE Katowice)

Inflacja a biznes. Wplyw pieniądza fiducjarnego na firmy (23 kwietnia, 18:30 KASE Katowice)

Szkoła austriacka wobec marksizmu – referat Norberta Slenzoka

Szkoła austriacka wobec marksizmu - referat Norberta Slenzoka

14.01.2015: Paleolibertarianizm Murraya Rothbarda. Referat Marcina Chmielowskiego

KASE Katowice zaprasza na kolejne spotkanie w bieżącym roku akademickim. Odbędzie się ono w środę 14.01.2015 o godz. 18:30 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ (dokładny numer sali podamy wkrótce). Referat będzie dotyczył ostatnich lat aktywności intelektualnej i organizacyjnej Mr Libertarian. Rothbard rozczarowany działalnością Libertarian Party postanawia spróbować swoistego „powrotu do korzeni” i w celu realizacji choćby części swoich postulatów sprzymierza się z antywojenną i prorynkową częścią amerykańskiej prawicy. Szukanie punktów wspólnych pomiędzy swoim środowiskiem a sojusznikami uzasadnia w barwnej publicystyce, a do wolnościowego dyskursu wprowadza nowy termin. Jest nim paleolibertarianizm, czyli radykalnie wolnorynkowe libertariańskie podejście do kwestii rynkowych przy umiarkowanym konserwatyzmie obyczajowym. Zobaczymy, w jaki sposób ten nurt funkcjonował za życia Rothbarda i jak sobie radząpaleolibertarianie po jego śmierci. Postaramy się też wyznaczyć granice terminologiczne paleolibertarianizmu. czytaj dalej >>>

Katowice 03.12.2014: Szkoła austriacka – teoria czy historia? (Marcin Konopka)

Już w najbliższą środę 03.12.2014 o godz. 19.00 zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Katowicach, które odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UŚ (dokładny numer sali podamy wkrótce). Wykład Marcina Konopki dotyczyć będzie historii szkoły austriackiej. Prelegent spróbuje między określić status szkoły na tle innych nurtów współczesnej teorii ekonomii, a także odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ostatnich dekadach znalazła się ona poza głównym nurem tej nauki. Czy przesądziły o tym względy merytoryczne, czy też może inne czynniki? Wykład połączony będzie z prezentacją najnowszego projektu naszego prelegenta – graficznej mapy austriackiej szkoły ekonomii. czytaj dalej >>>

Polityka gospodarcza Ronalda Reagana. Reaganomika – triumf wolnego rynku?

Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Śląskiego oraz Katowicki Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii zapraszają na spotkanie w czwartek 24 kwietnia o 19:00 w auli 4 WPiA UŚ na ul. Bankowej 11b w Katowicach. Bezpośrednio po wykładzie odbędzie się after w Bavitto (dawna Kultowa) na pl. Miarki 6. Ronald-Reagan-libertarianism Tematem referatu Marcina Sławeckiego będzie polityka gospodarcza prowadzona przez 40 prezydenta USA Ronalda Reagana. Reagan karierę zaczynał jako aktor filmowy, by po kilkudziesięciu latach stać się najważniejszym aktorem światowej sceny politycznej. Jeden z najbardziej zatwardziałych antykomunistów powojennego świata. Dwukrotnie człowiek roku magazynu “Time”.Podczas inauguracji swojej prezydentury 20 stycznia 1981 roku Ronald Reagan wygłosił credo swojej przyszłej polityki gospodarczej:

„Rząd nie jest lekarstwem na bolączki związane z obecnym kryzysem z tej prostej przyczyny, że to on stanowi problem…”

Czy aby na pewno tą sentencją kierował się podczas sprawowania prezydentury?
Dlatego też ważnym punktem referatu będzie libertariańska krytyka wypracowana głównie przez Murraya N. Rothbarda.

Referat wygłosi Marcin Sławecki – student prawa i politologii na Uniwersytecie Śląskim. Członek Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Katowicach.

Murray Rothbard, najważniejszy „austriacki” ekonomista – wykład dr. Mateusza Machaja

Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego UŚ oraz katowicki Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii zapraszają na spotkanie we wtorek 15 kwietnia o 17:00 w auli 3 WPiA UŚ na ul. Bankowej 11b w Katowicach.

machaj

Tematem wykładu będzie osoba Murraya Rothbarda, jednego z najbardziej rozpoznawalnych reprezentantów austriackiej szkoły ekonomii – nasz prelegent będzie się starał wykazać, że wbrew pozorom nie był on wyłącznie wspaniałym popularyzatorem libertarianizmu, ale również wybitnym ekonomistą, który w istotny sposób rozwinął myśl Ludwiga von Misesa. czytaj dalej >>>