Author Archives: Mikołaj Noga

Warszawa – 02.03.2016 – Semper Liberum! Zawsze wolny.

12741938_925118304250048_724295961453231285_n

KASE Warszawa wraz ze Stowarzyszeniem KoLiber, Stowarzyszeniem Libertariańskim i DSA Investment organizuje szkolenie z zakresu inteligencji finansowej. Będzie ono okazją do poznania od praktycznej strony rynku, który większości z nas znany jest z prac Misesa, Rothbarda, czy Hayeka. Poprowadzi je wieloletni praktyk obecny na rynku finansowym od 6 lat – pan Grzegorz Górak – Dyrektor Generalny DSA Investment, Pełnomocnik Zarządu ds Projektów HR.
W ramach prelekcji zostaną poruszone tematy:
– budowania wolności finansowej,
– inteligencji finansowej,
– psychologii pieniądza,
– zrównoważenia kredytu i zabezpieczenia przyszłości finansowej
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy. Niebawem uruchomiona zostanie platforma zgłoszeniowa.
czytaj dalej >>>

Warszawa – 19.02.2016 – Wprowadzenie do teorii wyboru publicznego – referat Karola Zdybla

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w semestrze letnim spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Warszawie organizowane w siedzibie stołecznego oddziału Stowarzyszenia KoLiber w piątek 19.02.2016 przy ul. Zgoda 4/6 o godzinie 18:00.

Link do wydarzenia na facebooku

Referat wygłosi Karol Zdybel – autor artykułów naukowych, były koordynator KASE w Warszawie; studiował na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Ruhry w Bochum; przygotowuje pracę magisterską o ekonomicznej analizie polityki; zawodowo związany z branżą doradczą. czytaj dalej >>>

Noga: O kontrekonomii i współczesnym agoryzmie

Przedmiotem poniższej pracy jest ocena kontrekonomii jako taktyki prowadzącej do powstania społeczeństwa ładu naturalnego, opisanie wyjątkowych okoliczności sprzyjających jej stosowaniu oraz próba opisu współczesnego agoryzmu.

Krytyczne spojrzenie na kontrekonomię

Tym, co zdecydowanie wyróżnia agoryzm wśród innych nurtów libertarianizmu to proponowana przez niego taktyka – kontrekonomia.

Samuel Edward Konkin III w Nowym Manifeście Libertariańskim nakreśla wizję rewolucji agorystycznej, która dokonuje się w znacznej mierze właśnie za pomocą praktykowania kontrekonomii [1]. Osobom, które nie wiedzą, co oznacza ten termin, przypominam, iż kontrekonomią Konkin określa „praktykowanie przez ludzi działań polegających na unikaniu państwa, wystrzeganiu się go i przeciwstawianiu się mu”[2]. Innymi słowy oznacza to działanie ‚obok państwa’, tak by to pozbawione „pożywienia” (środków utrzymania) z czasem upadło. czytaj dalej >>>

O Autorze Mikołaj Noga