Author Archives: Jakub Madej

About Jakub Madej

uczeń V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie, finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka. Do jego zainteresowań naukowych należą m.in. filologia klasyczna, cywilizacja antyczna oraz ekonomia. Zna języki angielski, włoski oraz łacinę. W społeczności KASE działa od półtora roku.

Madej: Wolność i równość jako podstawy współczesnej liberalnej demokracji. Żywioły do pogodzenia?

Wolność i równość są pojęciami, na których oparte zasady kształtują ustroje państw zachodnich. Refleksja teoretyczna nad nimi trwa od dłuższego czasu. Większość ludzi używających tych słów (zwłaszcza politycy) ich nie definiuje, co wydaje się krokiem niezbędnym1, jeśli chcemy dojrzeć ich istotę i znaczenie oraz zorientować się, jakie są wzajemne relacje między nimi; co wynika z braku tej refleksji, widać często w debacie publicznej, w której regularnie nadużywa się zwłaszcza kategorii równości, zbytnio rozszerzając jej zasięg. Chciałbym w tej pracy właśnie takiej krótkiej refleksji dokonać: przedstawić najważniejsze koncepcje wolności i równości w myśli politycznej, ich praktyczny wymiar w ustroju państwa jako pryncypiów liberalnej demokracji oraz, pokazując pewne przykłady nadinterpretacji tych pojęć, dojść do konkluzji na temat wzajemnych relacji między nimi. czytaj dalej >>>

O Autorze Jakub Madej

uczeń V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Witkowskiego w Krakowie, finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka. Do jego zainteresowań naukowych należą m.in. filologia klasyczna, cywilizacja antyczna oraz ekonomia. Zna języki angielski, włoski oraz łacinę. W społeczności KASE działa od półtora roku.