Author Archives: i_gor-czechowski

15.04.2015 Spotkanie KASE Warszawa

Serdecznie zapraszamy na drugie w semestrze letnim spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Warszawie organizowane w stołecznej siedzibie Stowarzyszenia KoLiber przy ulicy Zgoda 4 lok.6 we środę, 15 kwietnia o godzinie 19.


Referat pt. „Krytyka prawa antymonopolowego w ujęciu Murraya N. Rothbarda” wygłosi członek KASE Warszawa Maciej Kosicki.

Przedmiotem referatu będzie analiza kluczowych elementów współczesnych regulacji antymonopolowych (antytrustowych) na podstawie krytyki zaproponowanej przez amerykańskiego ekonomistę austriackiego, Murray’a N. Rothbarda. czytaj dalej >>>

25.03.2015 Spotkanie KASE Warszawa. Neoliberalizm – fakty i mity

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w semestrze letnim spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Warszawie organizowane w siedzibie stołecznego oddziału Stowarzyszenia KoLiber przy ul. Zgoda 4/6 o godzinie 19.


Referat pt. „Neoliberalizm – fakty i mity” wygłosi koordynator KASE Warszawa Igor Czechowski. Przedstawiony zostanie zarys ewolucji idei liberalnych od jej początków z przełomu XVII i XVIII wieku po czasy współczesne. Następnie referent postara się odpowiedzieć na pytanie czy i gdzie w gąszczu liberalizmów znajduje się neoliberalizm, skąd pochodzi ten temin i dlaczego jest on przedstawiany w złym świetle, a słowo „neoliberał” jest de facto obelgą.
czytaj dalej >>>

KASE Warszawa 15.01.2015 „Ayn Rand i filozofia obiektywizmu”

ayn_rand

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w 2015 roku spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Warszawie organizowane we współpracy z warszawskim oddziałem Stowarzyszenie KoLiber, które odbędzie się w stołecznej siedzibie stowarzyszenia, przy ul. Zgoda 4/6 o godz 19.

Referat pt. „Ayn Rand i filozofia obiektywizmu” wygłosi członek KASE Warszawa i stowarzyszenia KoLiber Mateusz Błaszczyk. Referent przedstawi pokrótce życiorys Ayn Rand i zarys najważniejszych zagadnień w jej filozofii, a następnie pokaże elementy wspólne i różnice między obiektywizmem a innymi nurtami myśli wolnościowej – zwłaszcza libertarianizmem – oraz spory między tą filozof a przedstawicielami szkoły austriackiej dotyczące właściwej metodologii w ekonomii i zasad prakseologii. Na koniec wystąpienia zostaną przedstawione przykłady koncepcji Rand, z których warto korzystać przy propagowaniu idei wolnościowych, także jeśli nie jest się obiektywistą. czytaj dalej >>>

Warszawa – 26.11.2014 – Teoria pieniądza i jego rola w gospodarce

Serdecznie zapraszamy na drugie w tym roku akademickim spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Warszawie organizowane we współpracy z warszawskim oddziałem Stowarzyszenie KoLiber w jego siedzibie przy ul. Zgoda 4/6, 26 listopada w środę o godzinie 19.

Referat pt. „Teoria pieniądza i jego rola w gospodarce” wygłosi koordynator KASE Warszawa, Igor Czechowski. Tematyka spotkania będzie obejmować proces wyłaniania się pieniądza w gospodarce barterowej, jego ewolucję oraz objaśnienie szczególnej roli jaką odgrywa; pieniądz nie bez powodu bywa nazywany „krwioobiegiem” gospodarki. Ponadto poruszone zostanie zagadnienie system bankowego w kontekście różnych polityk monetarnych, depozytowych i kredytowych. czytaj dalej >>>