Austriacka ekonomia dobrobytu – KASE Toruń 27 XI 2019 r.

Jako że u źródeł refleksji ekonomicznej leży problem nieobfitości zasobów, to za jedno z głównych zadań, jakie stoją przed ekonomią, uważa się wyjaśnienie, w jaki sposób można zapewnić społeczeństwu dobrobyt.

Jeden z najważniejszych przedstawicieli szkoły austriackiej, Murray Newton Rothbard, w swoim przełomowym artykule pt. Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics dokonuje totalnej rewizji klasycznych ujęć tego problemu, przedstawiając własne rozwiązanie. Zgodnie z jego tezą systemem, który maksymalizuje efektywność ekonomiczną, jest „czysty” wolny rynek.

Na następnym spotkaniu KASE Toruń postaramy się wyjaśnić błędy, które, zdaniem Rothbarda i innych przedstawicieli szkoły austriackiej, tkwią w alternatywnych, znanych nam z historii myśli ekonomicznej propozycjach. Spróbujemy również podjąć refleksję nad fundamentami metodologicznymi Rothbardowskiego podejścia.

Osobom pragnącym zabrać głos w dyskusji zaleca się podjęcie lektury tekstu autorstwa dr. hab. Mateusza Machaja (nie jest to oczywiście warunek konieczny uczestniczenia w spotkaniu 🙂 ):

Mateusz Machaj, Słów kilka o ekonomii dobrobytu

Machaj: Słów kilka o ekonomii dobrobytu

Termin: środa, 27 listopada 2019 r., 18.00
Miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, sala II
Prowadzący: Dawid Megger

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!

https://www.facebook.com/events/496516277622474/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *