Katowice – wykład – 11.01

Secesjonizm – libertariańska taktyka i strategia na rzecz wolności


Zapraszamy na kolejne spotkanie KASE Katowice, które odbędzie się 11.01.2017 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w auli numer 1. Po części oficjalnej spotkania zapraszamy na after, który odbędzie się lokalu Katofonia przy ulicy Marciakiej 18A/2.
Wydarzenie na stronie facebook: https://www.facebook.com/events/140378900007245/

Murray Rothbard pisał o libertarianizmie, że jest on teorią poszukującą praktyki. I rzeczywiście: libertarianizm narodził się jako koncepcja etyczno-polityczna, a jego radykalne z punktu widzenia etatystycznego status quo ideały wydają się nadzwyczaj trudne do implementacji. Jak sprawić, by zasada nieagresji przeniosła się z niszowych traktatów z zakresu filozofii politycznej do prawa pisanego? Jak urzeczywistnić anarchokapitalizm – ustrój, który przynajmniej w swojej czystej, opisanej przez libertariańskich intelektualistów postaci nigdy nie istniał?

Pytania tego rodzaju od początku nastręczają libertarianom wiele trudności, a poszczególne odłamy ich obozu (agoryści, anarcho-konserwatyści etc.) definiują się między innymi w oparciu o udzielane na nie odpowiedzi. Nie bez powodu – ich znaczenie jest doniosłe, gdyż możliwość przedstawienia przekonujących rozwiązań pozwalających na przejście od teorii do praktyki przesądza o być albo nie być libertarianizmu jako teorii politycznej w pełnym tego słowa znaczeniu.

Jedną z powstałych w ramach tego zagadnienia libertariańskich doktryn jest secesjonizm – koncepcja udzielania przez libertarian poparcia grupom walczącym o odłączenie się od swoich obecnych państwa. Opracował ja pod koniec życia ojciec założyciel libertarianizmu Murray Rothbard, a rozwinął jego najwybitniejszy uczeń – Hans-Hermann Hoppe, autor wizjonerskiej koncepcji znanej powszechnie jako „Europa Tysiąca Liechtensteinów”. W wariancie minimalistycznym ma ona doprowadzić do liberalizacji polityki prowadzonej przez państwa, w wariancie maksymalistycznym zaś – do upadku etatyzmu i zastąpienia go społeczeństwem prawa prywatnego (anarchokapitalizmem).

Celem referatu będą opis, systematyzacja i krytyczna ocena libertariańskiego secesjonizmu. Prelegent postara się odpowiedzieć na pytanie, czy dążenie do podziału współczesnych państwa istotnie niesie ze sobą widoki na „nieoczekiwane powodzenie beznadziejnej sprawy” libertarian.

Norbert Slenzok – filozof i politolog, doktorant na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach. Autor kilkunastu artykułów naukowych z zakresu filozofii politycznej, etyki i historii idei, w większości poświęconych libertarianizmowi i liberalizmowi. Obecnie pod kierunkiem prof. Jacka Surzyna przygotowuje rozprawę doktorską na temat filozofii politycznej Hansa-Hermanna Hoppego. Publicysta miesięcznika „Jaskółka Śląska.

Zapraszamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *