Wrocław – 17 marca – „Jak rozmawiać o ekonomii? Dyskusja jako proces przekonywania”

Koło Naukowe Myśli Wolnościowej „Praxis” i KASE Wrocław serdecznie zapraszają na prelekcję Stanisława Kwiatkowskiego pt. „Jak rozmawiać o ekonomii? Dyskusja jako proces przekonywania”.

Spotkanie odbędzie się 17 marca 2016 r. (czwartek) o 17:30 w sali 118 budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ul. Komandorska 118/120).

W czasie swojej prelekcji Stanisław Kwiatkowski omówi najważniejsze błędy popełniane w dyskusjach na temat ekonomii, także w Internecie. Jakie podejście do dyskutanta daje większe szanse na przekonanie jego i słuchaczy? Czy „masakrowanie”, czyli agresywny styl dyskusji, jest dobrym sposobem na szerzenie idei w które się wierzy? Na te i inne pytania postaramy się znaleźć odpowiedzi podczas spotkania. Wykład pierwotnie wygłoszony został podczas tegorocznej Szkoły Ekonomicznej Instytutu Misesa, gdzie wzbudził duże zainteresowanie i zebrał wiele pozytywnych reakcji.

Stanisław Kwiatkowski studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie obronił pracę „Austriacka teoria stopy procentowej jako żywy paradygmat naukowy”, napisaną pod kierunkiem prof. Witolda Kwaśnickiego. Był wielokrotnym stypendystą amerykańskiego Mises Institute, Foundation for Economic Education i Fundacji 2065 im. Lesława Pagi. Jest współautorem książek „Pod prąd głównego nurtu ekonomii” i „Ekonomiści szkoły austriackiej”. Pracował w dziale edukacyjnym jednego z europejskich banków centralnych i współprowadził Kryzys Blog. Zawodowo pracuje jako analityk będąc rownocześnie członkiem zarządu Instytutu Misesa.

Wydarzenie na Facebooku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *