Warszawa – 19.02.2016 – Wprowadzenie do teorii wyboru publicznego – referat Karola Zdybla

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w semestrze letnim spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Warszawie organizowane w siedzibie stołecznego oddziału Stowarzyszenia KoLiber w piątek 19.02.2016 przy ul. Zgoda 4/6 o godzinie 18:00.

Link do wydarzenia na facebooku

Referat wygłosi Karol Zdybel – autor artykułów naukowych, były koordynator KASE w Warszawie; studiował na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Ruhry w Bochum; przygotowuje pracę magisterską o ekonomicznej analizie polityki; zawodowo związany z branżą doradczą.

Teoria wyboru publicznego, rozwijana w obrębie tradycji neoklasycznej co najmniej od lat 40. XX wieku, jest w Polsce stosunkowo słabo znana.

Pod względem historycznym można w niej wyróżnić „jądro” – tzw. szkołę wyboru publicznego, której najbardziej prominentnym przedstawicielem był noblista James Buchanan, a najsłynniejszym ośrodkiem do dziś pozostaje George Mason University – oraz peryferie, do których, bez ujmy dla nikogo, zaliczyć możemy całą resztę badaczy „wyborów kolektywnych” i ekonomicznych analityków sfery politycznej.

Znacznie ważniejsze z punktu widzenia teorii ekonomii jest jednak wewnętrzna delimitacja 1) badania decyzji zbiorowych oraz 2) badania zachowań politycznych; te drugie uzyskały swoją klasyczną postać w pracy Anthonego Downsa „An Economic Theory of Democracy” z 1957 roku.

W swoim wystąpieniu referent postara się w zwięzły, ale możliwie przystępny sposób przybliżyć słuchaczom przesłanki, metodę i zakres prac teoretyków wyboru publicznego, a także zaprezentować jej pionierskie dokonania.

Szczególny nacisk położony zostanie na wczesną fazę rozwoju teorii, od lat 40. (model medianowego wyborcy Duncana Blacka), poprzez lata 50. (twierdzenie o niemożności Kennetha Arrowa wraz z dowodem) aż do fundamentalnej pracy „The Calculus of Consent” Jamesa Buchanana i Gordona Tullocka z 1962 roku. Prelegent jest bowiem zdania, iż  kluczowe idee teorii wyboru publicznego zostały opracowane właśnie w tym czasie.

Wkład Anthonego Downs’a będzie tylko wzmiankowany, gdyż prelegent zamierza poświęcić mu osobny referat 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *