Program konferencja naukowej „Wolny rynek. Gospodarka, prawo, społeczeństwo.”

Przedstawiamy plan wystąpień naukowych organizowanej na UMCS przez lubelski KASE konferencji naukowej, odbywającej się w dniach 18-20 kwietnia.

18 – 19 kwietnia – panel ekonomiczny

Miejsce: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Pierwszy dzień panelu: 

9.00 –  Otwarcie konferencji.
9.30 –  mgr Michał Gamrot (Uniwersytet Łódzki): Wpływ ekspansji monetarnej na poziom inflacji w prognozach przedstawicieli Austriackiej Szkoły Ekonomii. Próba  oceny.
10.00 – dr Teresa Kondrakiewicz (UMCS): Skutki interwencjonizmu na rynku cukru w Unii Europejskiej.
10.30–  Przerwa na kawę.

10.45 – mgr Marcin Jakub Gostkowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu):  Analiza rentowności poszczególnych Grup ubezpieczeń działu II w Polsce.
11.15dr Włodzimierz Gogłoza (UMCS):  Zarządzanie oparte na rynku – „austriacki” wkład w myśl organizatorską.
11.45Norbert Slenzok (Uniwersytet Śląski):  Ludwig von Mises jako filozof nauki – w stronę epistemologicznych podstaw prakseologii.
12.15 –  Emilia Tarkowska, mgr Sylwia Szyc (KASE lublin): Strach przed wolnym rynkiem. Dlaczego boimy się wolności gospodarczej?

 12.45 – Przerwa na kawę.
13.00 – Robert Gwiazdowski: głos eksperta na temat gospodarki.
 14.00 – Pytania i dyskusja.
15.00 – Przerwa obiadowa.

16.00Kamil Cebulski: Trudna droga przedsiębiorcy na polskim rynku.
16.30 – Pytania i dyskusja.
17.30 – Zamknięcie pierwszego dnia konferencji.

Drugi dzień panelu:

9.50 – Otwarcie drugiego dnia panelu ekonomicznego.
10.00 – Liga Odpowiedzialnego Biznesu: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu szansą dla rozwoju społecznego i gospodarczego.
11.00  –  Tomasz Urbaś (stowarzyszenie mPolska): Polskie marzenie. Narodowe zarządzanie strategiczne.
11.45 –  Olaf Wojak:  Lepsza efektywność poprzez właściwy system motywacji ekonomicznej.
12.30 –  Zamknięcie drugiego dnia panelu ekonomicznego.

19 kwietnia – panel prawny

Miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

9.20 – Otwarcie drugiego dnia konferencji.
9.30 – Adam Kondrakiewicz (Stowarzyszenie KoLiber): Pozycja przedsiębiorców  wobec konsumentów.
10.00 –  Marcin Kapusta (KASE):  Rola państwa w systemie gospodarki wolnorynkowej.
10.30- Przerwa na kawę.

10.45 – Szymon Dziubicki (KASE): Prawo własności intelektualnej: historia, systematyka, krytyka.
11.15 – Piotr Patkowski (UMCS) : Wolny rynek w konstytucji III RP. Historia, charakterystyka  zagadnienia, perspektywy rozwoju wolnego rynku w ujęciu konstytucyjnym.
11.45 –  Ariel Mucha (Uniwersytet Jagielloński): Transgraniczne przekształcenie spółki.
12.15 –  Joanna Niedojadło  (Uniwersytet Jagielloński):  Metody redukcji obciążeń podatkowych w ramach obrotu profesjonalnego.
12.45 – Przerwa na kawę.

13.00 – Mikołaj Barczentewicz : Czy państwo powinno walczyć z monopolami na rynku?
13.30 – Pytania i dyskusja.
14.00 – Paweł Dobrowolski:  Dlaczego Polska potrzebuje gospodarczego konfliktu pokoleń?
14.30 – Pytania i dyskusja.

15.00 – Przerwa obiadowa.
16.00 – Tomasz Dworzyński : Ustrój patologiczny od podstaw – wady kodeksu wyborczego.
17.00 – Zamknięcie drugiego dnia konferencji.

20 kwietnia – panel społeczny

Mijesce: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej


9.00 – otwarcie  trzeciego dnia konferencji
9.10 –  
Kamil Ksiel: Społeczne uwarunkowanie i pasywa gospodarki rynkowej
9.40 –
mgr Kamil Sokołowski: „Państwo” Platona i ekonomia wymiany.
10.10
dr krzysztof Michalski: Kapitalizm naukowy? O niektórych skutkach komercjalizacji nauki.
10.40 – przerwa na kawę.

 11.00 – Rafał Ziemkiewicz – głos eksperta na temat gospodarki.
12.00 – Pytania i dyskusja.
13.00 – Przerwa na kawę.

13.15 – Tomasz Krok (UMCS): Wolnomularze – inicjatorzy wolnego rynku?
13.45 – Marcin Chmielowski:  Agoryści i naturalna elita – dwie koncepcje przewodzenia libertariańskim przemianom.
14.15 – Pytania i dyskusja.
14.45 – Zamknięcie konferencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *