II. Toruńskie Forum Ekonomiczne – 19 listopada

II. TORUŃSKIE FORUM EKONOMICZNE – „System emerytalny – jaka przyszłość?”

19 listopada – Wydział Prawa i Administracji UMK
Audytorium D – godzina 14:30

Poprawnie działające ubezpieczenia emerytalne powinny zapewnić jak najlepsze zabezpieczenie pieniężne dla obywateli w wieku poprodukcyjnym. Wielka reforma z 1998 roku i podział jednolitego dotąd systemu na część repartycyjną i kapitałową miała zdywersyfikować ryzyko i dać bodźce dla długookresowego rozwoju gospodarczego. Czy jednak ówczesne władze podjęły właściwą decyzję? Czy ostatnie (2011 i 2013 r.) zmiany związane ze środkami ulokowanymi w Otwartych Funduszach Emerytalnych są krokiem w dobrym czy złym kierunku? Jakie reformy należałoby przeprowadzić, aby bezpieczeństwo emerytalne było w jak najlepszym stopniu zapewnione? Co czeka nas, jeżeli opowiemy się za status quo? Być może państwowy system emerytalny jest w dłuższej perspektywie niemożliwy do zrealizowania? Na te pytania pomogą nam odpowiedzieć zaproszeni goście:

1. Marcin Bitner – Komitet Obywatelski ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego,
2. Witold Falkowski – Instytut Misesa,
3. Ireneusz Jabłoński – Centrum im. Adama Smitha,
4. Damian Walczak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Głównym celem corocznych spotkań w ramach Toruńskiego Forum Ekonomicznego jest próba wyjaśnienia jak najszerszej grupie odbiorców złożonych mechanizmów ekonomicznych dotyczących istotnych problemów gospodarczych i społecznych, które często w mass mediach są spłycane oraz błędnie interpretowane przez komentatorów.
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Toruniu, Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Toruniu oraz Instytut Badań Gospodarczych.

Serdecznie zapraszamy!

 

II. TFE - Plakat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *