Zimowa Szkoła Ekonomiczna – ostatnie wolne miejsca

Już za kilka dni, w środę 5 grudnia 2012 r., rozpocznie się pierwsza Zimowa Szkoła Ekonomiczna – nowy projekt Instytutu Misesa, będący skondensowanym kursem ekonomii wolnorynkowej, podanym w ciekawej, wciągającej i inspirującej formie. Zajęcia będą trwały do niedzieli 9 grudnia 2012 r. i odbywać się będą w przytulnym ośrodku Zielone Wzgórze.
Zdecydowaliśmy się przyjąć jeszcze 5 osób – grupa szkoleniowa będzie liczyła 35 osób: studentów, młodych absolwentów, doktorantów i przedsiębiorców. Serdecznie zachęcamy do szybkiej rejestracji– cena za Zimową Szkołę i pobyt w ośrodku w Karpaczu wynosi jedynie 430 zł, a dla członków KASE i Mecenasów Instytutu 390 zł!

Strona projektu i rejestracja: http://mises.pl/zimowa-szkola-ekonomiczna-2012/

Harmonogram Zimowej Szkoły: (Zajęcia prowadzone są w blokach po 60 minut: 45 minut wykładu i 15 minut dyskusji)

Dzień pierwszy – środa, 05.12.2012

  15.00–18.00 Rejestracja
  18.00–19.15 Obiadokolacja, powitanie
  19.30–20.30 Wykład inauguracyjny: Ekonomia po austriacku (dr Mateusz Machaj)

Czym jest ekonomia austriacka, skąd się wzięła i w czym jest lepsza od ekonomii innych szkół?

  20.30–23.00 Bankiet i dyskusje

Dzień drugi – czwartek, 06.12.2012

  09.00–09.45 Śniadanie
  10.00–11.00 Wykład: Metoda ekonomii austriackiej (Jakub B. Wiśniewski)

Czy całość praw ekonomii można wydedukować siedząc w fotelu za biurkiem? Jak wiele na temat ekonomii mogą nas nauczyć nauki przyrodnicze? Czy nasi pradziadowie rozumieli ekonomię lepiej od żyjących współcześnie? O tych i innych kwestiach w wykładzie na temat metody prakseologicznej.

  11.00-12.00 Wykład: Subiektywizm ekonomiczny i obiektywne ceny (dr Mateusz Machaj)

Dlaczego subiektywizm jest ważnym pojęciem w ekonomii? Czy oznacza, że nie istnieją obiektywne prawdy? Jak subiektywne preferencje zaczynają być odzwierciedlane w obiektywnych cenach pieniężnych? Co to jest paradoks wartości? Jak rozwiązywano paradoks w czasach szkoły neoklasycznej, a jak rozwiązali go Austriacy? Jak prawo użyteczności marginalnej działa na poziomie dóbr konsumenckich, a jak na poziomie dóbr produkcyjnych?

  12.00-12.15 Przerwa
  12.15-13.15 Wykład: Pieniądz (Mateusz Benedyk)

Pieniądz to jedna z najważniejszych instytucji współczesnej gospodarki. Zrozumienie tego, czym jest pieniądz i od czego zależy jego wartość, jest jednym z największych osiągnięć ekonomii, a zwłaszcza szkoły austriackiej. Na wykładzie przedstawione zostaną podstawy teorii pieniądza, m.in. Mengerowska analiza procesu powstania pieniądza, teoremat regresji Misesa i jego krytyka tez o neutralności pieniądza, prawo Kopernika-Greshama.

  13:30-14.30 Obiad
  15.00-16.00 Wykład: Ekonomia, kapitał i społeczeństwo (dr Mateusz Machaj)

Czym jest struktura kapitałowa? Co to jest krzywa możliwości produkcyjnych? Czym jest podział pracy? Jak rozpoznać efektywny podział pracy? Jak dochodzi do wzrostu gospodarczego? Czym są dobra ekonomiczne i jaki mają związek z systemem prawnym? Jaką rolę odgrywa własność w świecie rzadkości?

  16.00-17.00 Wykład: Teoria wyceny i imputacji wartości (Jan Lewiński)

Wyrzućcie do kosza opowiastki o wyzysku, wartości dodanej i chciwych kapitalistach ustawiających dowolnie ceny. Chcecie dowiedzieć się, kto kieruje cenami na rynku? Dlaczego to bzdura, że podatki zwiększają automatycznie ceny dóbr? Wysłuchajcie koniecznie wykładu o austriackiej teorii wyceny, imputacji wartości i stopach procentowych. Dowiedzcie się, dlaczego kapitaliści otrzymują swój udział w zysku i czym jest naturalna stopa procentowa.

  17.00-17.15 Przerwa
  17.15-18.15 Wykład: Niepewność i równowaga (Jakub B. Wiśniewski)

Dlaczego hazard jest ryzykowny w przeciwieństwie do gry na giełdzie? Dlaczego nie istnieje żaden przepis na bycie skutecznym przedsiębiorcą? Dlaczego na rynku nigdy nie występuje długookresowa równowaga i nie ma w tym nic niepokojącego? O tym i pokrewnych kwestiach w wykładzie na temat niepewności i równowagi.

  18.30-19.15 Kolacja
  19.15–23.00 Czas wolny, dyskusje

Dzień trzeci – piątek, 07.12.2012

  09.00–09.45 Śniadanie
  10.00–11.00 Wykład: Socjalizm (dr Mateusz Machaj)

Czym jest socjalizm z ekonomicznego punktu widzenia? Dlaczego teoria socjalizmu jest tak ważna w ekonomicznych rozważaniach? Na czym polegał argument Misesa? Na czym polegał argument Hayeka? Dlaczego neoklasycy uznawali, że socjalizm nie będzie miał ekonomicznych problemów? Na czym polega problem “kalkulowania” w socjalizmie?

  11.00-12.00 Wykład: Przedsiębiorczość i kalkulacja (Jakub B. Wiśniewski)

Czy przedsiębiorca jest tym skuteczniejszy, im większe są jego umiejętności matematyczne? Czy sprawnie funkcjonująca gospodarka socjalistyczna jest naprawdę logicznie niemożliwa? Czy urzędnik może w jakimkolwiek stopniu skutecznie naśladować przedsiębiorcę? O tym wszystkim w wykładzie na temat przedsiębiorczości i kalkulacji.

  12.00-12.15 Przerwa
  12.15-13.15 Wykład: Konkurencja i monopol (Jan Lewiński)

Media codziennie bombardują nas mitami o tym, jak państwo chroni konkurencję, szatkując „zbyt wielkie”, „monopolistyczne” firmy na mniejsze części, jak dzięki dotowaniu start-upów „zwiększa” konkurencyjność rynku. Być może i Was zastanawiało, czy rynek nie dyskryminuje potencjalnych przedsiębiorców zbyt wysokimi barierami wejścia? Czy tacy giganci jak Microsoft czy Apple nie deformują rynku? Czy Unia Europejska dobrze robi, utrudniając sprzedaż wiązaną takich produktów jak system operacyjny (Windows) i przeglądarka (IE)? Te wątpliwości rozwiejemy na wykładzie o konkurencji i monopolu.

  13:30-14.30 Obiad
  15.00-16.00 Wykład: Bankowość (Mateusz Benedyk)

Bankowość to przedmiot licznych sporów w ekonomii i polityce, także wśród członków szkoły austriackiej. Aby te spory zrozumieć, warto uporządkować pewne pojęcia i jasno je zdefiniować. Dlatego też na wykładzie spróbujemy wytłumaczyć, czym jest rezerwa pełna i cząstkowa, jakie substytuty pieniądza kreują banki, czym jest maturity mismatching i currency mismatching, czym bankowość wolna różni się od bankowości centralnej.

  16.00-17.00 Wykład: Teoria firmy (dr Mateusz Machaj)

Jaki jest związek teorii firmy z teorią socjalizmu? Na czym polegało wyzwanie postawione przez Coase’a? Co wyznacza rzeczywiste granice firmy? Dlaczego na rynku nie powstaje jedna wielka firma? Co stanowi barierę dla powstania coraz to mniejszych firm?

  17.00-17.15 Przerwa
  17.15-18.15 Wykład: Kontrole cenowe (Jan Lewiński)

Co zrobić, gdy kapitalista ma jedyne, bezcenne dobro, którego potrzebuje cała ludzkość? Czy ludzie powinni stać się zakładnikami samolubnego posiadacza? Czy nie lepiej byłoby ustawowo obniżyć cenę tego dobra, aby uniknąć rynkowego szantażu? Pomyślmy – czy nie opowiedzieć się za tym, gdy wybuchnie wojna i za kromkę chleba przyjdzie płacić diamentami? Takie i inne pytania rozważymy na wykładzie o kontroli cen.

  18.30-19.15 Kolacja
  19.15–23.00 Czas wolny, dyskusje

Dzień czwarty – sobota, 08.12.2012

  09.00–09.45 Śniadanie
  10.00–11.00 Wykład: Teoria cyklu koniunkturalnego (Mateusz Benedyk)

Austriacka teoria cyklu koniunkturalnego obchodzi w tym roku swoje setne urodziny. Pomimo zaawansowanego wieku nadal ma potężną moc w wyjaśnianiu powracających cyklicznie gospodarczych kryzysów. Podczas wykładu przedstawione zostaną jej najważniejsze elementy. Omówimy także krótko, jak dzięki tej teorii można zrozumieć obecne problemy gospodarcze w Stanach Zjednoczonych i Europie.

  11.00-12.00 Wykład: Makroekonomia austriacka a reszta świata (dr Mateusz Machaj)

Jakie czynniki grają rolę w wyjaśnieniu austriackim, a jakie w innych? Krótkie porównanie austriackiego podejścia do podejścia monetarystycznego, keynesowskiego i innych. Dlaczego analiza jakościowa jest ważniejsza u Austriaków od ilościowej?

  12.00-12.15 Przerwa
  12.15-13.15 Wykład: Mikroekonomia austriacka a reszta świata (Stanisław Kwiatkowski)

W jakie pułapki wpadają neoklasycy? Jak obronną ręką można z nich wyjść znając i stosując osiągnięcia Austriaków? Dlaczego tylko Austriacy przedstawiają spójną wizję gospodarki?

  13:30-14.30 Obiad
  15.00-16.00 Wykład: Inflacja i deflacja (dr Mateusz Machaj)

Co to jest “rynek pieniądza”? Czym się różni od “rynku czasowego”? Jakie czynniki i w jakich kierunkach zmieniają siłę nabywczą? Jakie są konsekwencje inflacji i deflacji, oraz dlaczego wiążą się z nimi takie kontrowersje?

  16.00-17.00 Wykład: Ekonomia dobrobytu (Jan Lewiński)

Nie jesteśmy samotnymi wyspami – budujemy swoje życie w sieci wzajemnych relacji międzyludzkich. Chcemy, aby nasze pomysły były dobre dla nas samych i dla naszego otoczenia. Ale jak odróżnić, które rozwiązanie jest lepsze lub gorsze dla wspólnoty? Czy wprowadzenie standardu złota byłoby summa summarum dobre dla społeczeństwa i rynku? Jak to sprawdzić? Czy mierzyć poziom szczęścia ludzi badając aktywność ich mózgów? A może badać tylko zewnętrzne reakcje, jak sugeruje behawioryzm? Jak mierzyć sumaryczną użyteczność recept politycznych, gdy nie możemy zmierzyć nawet indywidualnych użyteczności? Poznajcie odpowiedzi na wykładzie o ekonomii dobrobytu!

  17.00-17.15 Przerwa
  17.15-18.15 Wykład: Ekonomia banku centralnego (Stanisław Kwiatkowski)

Co tak naprawdę dzieje się, gdy gazety piszą, że maszyny drukarskie poszły w ruch? Czemu banki centralne są najbardziej bezużyteczne właśnie wtedy, kiedy ich zwolennicy chcą z nich korzystać najwięcej?

  18.30-19.15 Kolacja
  19.15–23.00 Egzaminy – część pisemna. Czas wolny, dyskusje

Dzień piąty – niedziela, 09.12.2012

  08.45–09.30 Śniadanie
  09.30–13.00 Egzaminy/Czas wolny (warto wybrać się w góry – zachęcamy!)
   13.00-14.30 Pożegnanie, rozdanie dyplomów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *