To nie kryzys, to rezultat!

Te słowa Stefana Kisielewskiego były tytułowym przesłaniem Toruńskiego Forum Ekonomicznego. Jako cel spotkania wyznaczono podsumowanie przyczyn obecnego kryzysu gospodarczego w Polsce oraz na świecie.

Swoje diagnozy wobec dzisiejszej, niekorzystnej sytuacji ekonomicznej wygłosili prof. Witold Kwaśnicki z Instytutu Misesa, dr hab. Robert Ciborowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Białymstoku, dr Adam Balcerzak z PTE Toruń oraz dr hab. Robert Gwiazdowski z Centrum im. Adama Smitha, z którym nawiązano łączność telefoniczną.

Jako główny zarzut przytoczono odejście od standardu złota, które trwa nieprzerwanie od roku 1933. Ogromny problem, jaki narzucany jest nam przez ośrodki władzy, to „fetysz wskaźników”.
W rzeczywistości wszystkie wskaźniki PKB mogą zostać w dowolny sposób zmanipulowane, o czym wspomniał prof. Kwaśnicki. Tych najbardziej niekorzystnych, np. wskaźnik bezrobocia, nie ukazuje się jako rzeczywistego poziomu dobrobytu państw. Referenci zgodnie twierdzili, iż ustrój socjalistyczny się nie sprawdził, przytaczając kolejny z cytatów popularnego Kisiela – „kapitalizm popełnia błędy socjalne, socjalizm popełnia błędy kapitalne.”

W Polsce niekorzystna sytuacja ekonomiczna, to wynik „kapitalizmu kolesiostwa”. Ogromnym problemem, na jaki swą uwagę zwrócili zaproszeni goście, jest niesprawny system regulujący, czy też system prawa. Bez pomocy prawnika nie jesteśmy w stanie samodzielnie zrozumieć, co dzieję się w naszym państwie. Corocznie Polacy zasypywani są kilkoma tysiącami regulacji, co nie daje możliwości chociażby zapoznania się z nimi. Prof. Kwaśnicki zaznaczył także mocno dający się we znaki kryzys zaufania. Gdy jeszcze kiedyś można było pożyczyć pieniądze na słowo, tak teraz zwyczaj ten został ograniczony do minimum.

Dr hab. Robert Gwiazdowski ówiłom tzw. koszta pracy. Chodzi o różnicę pomiędzy tym, co płaci pracodawca, a pieniędzmi, które trafiają do portfela pracownika. Te zaś zachowane w portfelu także są umniejszane w postaci podatku VAT, towarzyszącemu nam na każdym kroku. Reprezentant Centrum im. Adama Smitha pokrótce opowiedział historię pieniądza jako uniwersalnego towaru.

Konkluzją spotkania były pytania zadawane przez licznie zebraną widownie, głównie studentów. Jako sposób na ratowanie gospodarki przed bombą inflacyjną wymieniono możliwość powrotu do standardu złota, choć zadanie to wydaje się bardzo trudne do zrealizowania.

Paweł Rzymyszkiewicz

Toruńskie Forum Ekonomiczne – „To nie kryzys, to rezultat!” – materiał TVP Bydgoszcz

   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *