14 listopada – Toruńskie Forum Ekonomiczne – „To nie kryzys, to rezultat!”

TORUŃSKIE FORUM EKONOMICZNE – „To nie kryzys, to rezultat!”14 listopada 2012, godz. 14:30
Audytorium C – Wydział Prawa i Administracji UMK

Jakie są główne przyczyny obecnego kryzysu ekonomicznego?
Czy aby na pewno jest on spowodowany przez kapitalizm i wolny rynek?
Być może przyczyn takiego rozwoju sytuacji gospodarczej w państwach szeroko rozumianego Zachodu, należy upatrywać w polityce monetarnej, rozroście sfery publicznej oraz ideologii państwa opiekuńczego?

Tegoroczne Toruńskie Forum Ekonomiczne odbywa się pod hasłem: „To nie kryzys, to rezultat!” i jego głównym celem jest próba wyjaśnienia złożonych mechanizmów ekonomicznych, które często w mass mediach są spłycane oraz błędnie interpretowane przez komentatorów.

Zaproszonymi do dyskusji gośćmi będą:

– dr hab. Robert Ciborowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Białymstoku,

– dr hab. Robert Gwiazdowski – Centrum im. Adama Smitha,

– prof. Witold Kwaśnicki – Instytut Misesa,

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Toruniu oraz Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Toruniu.

http://www.facebook.com/PTEnaUMK
https://www.facebook.com/KlubASE

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *